snspms.ro

Română
A+ R A-

REZULTATE EVALUARE ETAPA I

Marţi, 29 Iunie 2021 16:23

Anexa I

 

REZULTATE EVALUARE ETAPA I                       

 

Nr. Crt.

Nr.cerere/data

Poziție

Rezultat etapa I

Motivul respingerii

1.

2320/28.06.2021

Expert medic

Admis

 

2.

2321/28.06.2021

Expert medic

Admis

 

3.

2334/28.06.2021

Expert medic

Admis

 

4.

2338/28.06.2021

Expert medic

Admis

 

 

Ec.Marin Violeta – secretar comisie

Data: 29.06.2021

ANUNT SELECTIE EXPERTI EXTERNI

Luni, 14 Iunie 2021 17:52

Nr. 1183/14.06.2021

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE

PERSONAL

Pentru posturi înființate în afara organigramei SNSPMPDSB pentru desfășurarea activității în cadrul proiectului “Îmbunătățirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare (CaPeSSCoSt), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SIPOCA/SMIS:724/129170, cod apel POCA/513/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizeaza procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP; Componenta 1:IP14/2019 – “Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale” (click pentru detalii)


Descarcă:

  1. Cerere de înscriere
  2. Declarație date personale
  3. Formular disponibilitate
  4. Împuternicire
  5. Opis

 

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required