snspms.ro

Română
Home » RSS » Items filtered by date: Martie 2018
A+ R A-

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale numai pentru asistenţi medicali cu studii postliceale:

Grup țintă

Specializări în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti

Asistenți medicali pediatrie

Radiologie-imagistică medicală

Laborator

Balneo-fizioterapie

Nutriţie şi dietetică

Igienă şi sănătate publică


Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează în perioada 26 martie 2018 - 30 mai 2018, cu excepția cursului Radiologie-imagistică medicală la care înscrierea și plata se vor face pâna pe 15 aprilie 2018.

Vă anunţăm că programul de specializare Radiologie – Imagistica Medicală organizat în baza Ordinului MS nr. 942/2017, va începe în data de 14 mai 2018 şi se va desfaşura în centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Sibiu. Ora de începere şi locaţia exacta vor fi anunţate la începutul lunii mai 2018, pe site-ul SNSPMPDSB  la secţiunea ”Asistenti medicali” și pe platforma PERFMED la secțiunea ”Înscrieri specializări asistenți medicali / Reconversie profesională


Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma PERFMED www.perfmed.ro a SNSPMPDSB.


În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor atașa pe platformă solicitarea unității sanitare pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere, însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

 1. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare- în copie;
 2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
 3. C.I. - în copie;
 4. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea.
  Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
 5. Dovada achitării taxei de participare la program (integral); cuantumul taxei va fi anunțat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, mandat poștal, transfer bancar sau prin casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31.
Detalii plată:
 • beneficiar: SNSPMPDSB
 • CIF: 26328134
 • cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul de desfașurare, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed, înainte de începerea programului.


Dosarele pe suport de hârtie ale celor înscrisi pana la data de 30.09.2017 si ale celor înscriși prin platforma Perfmed, conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se vor depune în prima zi a programului la secretariatul cursului; condiție necesară pentru participare la program.


Precizare
: asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.


Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 19 martie 2018,

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ5-i*


Programul se adreseapersoanelor fără experiență de lucru în spital, care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


Programul are o durată de 4 săptămâni
şi este structurat astfel:

1. un număr de 13 (treisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

 • Organizarea și funcționarea spitalului – structură, procese; notiuni de finantare a serviciilor de sanatate
 • Conceptul de calitate – definitii, instrumente, tehnici si metode  specifice, documentele calității și planificarea;
 • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;
 • Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
 • Procesul de evaluare și control al calității în spitale;
 • Instrumentarea indicatorilor de spital;
 • Conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;
 • Managementul infectiilor asociate asistenței medicale

2. un modul de pregătire practică –cu durată de 2 (două) zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

 • fluxuri/circuite de spital;
 • procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
 • modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de management al calității serviciilor spitalicești;
 • instrumente, tehnici şi metode utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.


De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”plan de dezvoltarea a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:

-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final,
participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.


Informaţii suplimentare
se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
-Coordonatorul programului: Dr. Ingrid Laura FIRULEASA, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
-Secretar didactic: Adina FARMAZON, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


*MQ5-i – seria cu numărul 5 a programului de ”Managementul calității în spitale” - începătoriDownload:

Formular inscriere
Rezultate examen

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required