snspms.ro

Română
Home » RSS » CENTRE
A+ R A-

CENTRE (4)

CENTRUL DRG


În cadrul Centrului de Cercetare și Evaluarea a Serviciilor de Sănătate (CCESS) din Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar există Centrul DRG specializat în dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare al unităţilor sanitare şi furnizarea a consultanţei pe datele DRG. Analizele furnizate de CCESS pe baza datelor colectate sunt solicitate, în scopul deciziile de politică sanitară, de Ministerul Sănătății sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau, în scopul elaborarii statisticilor nationale și internationale, de catre Institutul Național de Statistica, Eurostat, OMS. Totodată SNSPMPDS participa si efectueaza studii de cercetare pe teme adiacente sistemului DRG, în colaborare cu parteneri publici și privați.


SNSPMPDSB este, de la introducerea sistemului DRG în România, instituţia centrală pentru analiza, implementarea şi dezvoltarea acestui sistem, alături de instituţii de decizie din sistemul sanitar românesc. La momentul actual, CCESS primeşte raportările tuturor spitalelor din România aflate în relaţie contractuală cu CNAS, gestionând baza de date DRG Naţional.


Prin activitățile echipei de la nivelul CCESS, schimbul de informaţii între furnizorii de servicii de sănătate spitaliceşti, finanţator şi MS se desfăşoară interactiv şi cu eficienţă crescută.

Aceste activități se referă la colectarea electronică a datelor privind pacienţii externaţi, validarea acestora şi clasificarea pacienţilor, evaluarea activităţii şi performanţelor furnizorilor de servicii de sănătate, monitorizarea respectării standardelor de calitate a datelor colectate, propunerea de metodologii de calcul a tarifelor.


De asemenea, experţii Centrului studiază şi elaborează propuneri privind dezvoltarea sistemelor de clasificare a pacienţilor şi a unor metodologii de calcul a costurilor. Participă la elaborarea unor metode de ajustare a finanţării unităţilor sanitare, a unor criterii de evaluare a performanţei managementului şi instrumente pentru evaluarea comparativă a acestora.

La solicitarea unor diverşi beneficiari (spitale, instituţii publice sau private), CCESS participă la diverse studii sau furnizează rapoarte şi analize.


Solicitările privind studii, analize sau training pe domeniile de activitate mai sus descrise pot fi transmise la adresa de contact Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza şi la numerele de fax 021.2118300 / 021.2523014.


Sfera de activitate a centrului include şi activităţi de formare şi training, consultanţă şi analiză.


Centrul de Cercetare și Evaluarea a Serviciilor de Sănătate pune la dispozitia dvs. serviciul de grupare online RO DRG v1.

Astfel spitalele pot transmite direct din aplicatia de colectare a datelor DRGNational fișiere de export în format mdb pentru spitalizarea continuă.

Fișierul obținut de spitale in urma grupării online este returnat în două variante, excel și txt, facilitând utilizarea acestora de către beneficiari în scopul propriilor analize - pentru detalii, vă rugăm să accesaţi pagina www.drg.ro


Programele de formare oferite permanent la nivelul Centrul de Cercetare si Evaluarea a Serviciilor de Sanatate:

 1. "Raportarea, contractarea și decontarea serviciilor spitalicești" - pentru detalii, vă rugăm să accesaţi pagina www.drg.ro


Centrul de Cercetare și Evaluarea a Serviciilor de Sănătate efectuează studii de cercetare pe teme adiacente sistemului DRG, în colaborare cu parteneri publici și privați.

Solicitările privind studii, analize pe domeniile de activitate mai sus descrise pot fi transmise la adresa de contact şi la numerele de fax 021.2118300/ 021.2523014. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina www.drg.roPublished in CENTRE
Citeşte mai mult...
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS), care  se implică activ în formularea strategiilor şi politicilor de reformă în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate a creat în cadrul său - Centrul de management și promovarea Sănătății (CMPS) – centru specializat în organizarea şi susținerea programelor de studii, formare și perfecționare în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar, promovării sănătății și asistenței medicale comunitare, oferind cursuri elaborate şi dezvoltate pentru dumneavoastră, de către experţii noștri și în colaborare cu alți experți recunoscuți, în diverse arii de activitate.

Unul dintre principalele noastre obiective este ca prin participarea dumneavoastră la programele pe care vi le oferim să acumulați cunoștințele și aptitudinile manageriale necesare, care să vă permită să contribuiţi activ la dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate din România.

Peter F. Drucker spunea că:

„Managementul înseamnă, în ultimă analiză, înlocuirea muşchilor şi a forţei cu puterea gândului, a obiceiurilor şi superstiţiilor cu cunoştinţele şi a agresivităţii cu cooperarea. Înseamnă că răspunderea înlocuieşte obedienţa faţă de ranguri şi că autoritatea performanţei ia locul autorităţii funcţiei.”

Astfel înțelegem să materializăm un management performant în domeniul sanitar,  printr-o paletă de programe, create special pentru dumneavoastră, care să fie nu doar variate, dar și permanent îmbunătățite. Pentru toate programele de pregătire organizate de către SNSPMPDS – prin Centrul de Management și Promovarea Sănătății, diplomele și certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Sănătăţii, iar Colegiul Naţional al Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, creditează cursurile de pregătire continuă.

Calitatea serviciilor pe care vi le oferim o veţi regăsi în prelegerile lectorilor noștri, în cele 3 săli de curs – cu o capacitate totală de 120 locuri, fiecare dotată în mod corespunzător, cu mobilier adecvat și comfortabil, cu video proiector, ecran de proiecţie, retroproiector, whiteboard, flipchart şi având fiecare o acustică foarte bună.

În vederea dezvoltării profesionale şi aprofundării cunoștințelor și a materialelor studiate în cadrul programelor, vă punem la dispoziţie, baza documentară a Bibliotecii din cadrul Centrului de Management și Promovarea Sănătății, unitate specializată, modernă și organizată conform standardelor biblioteconomice actuale – având un fond de carte de peste 5000 de lucrări, în domenii de studiu variate: medicină, management, drept, economie, psihologie, sociologie și nu în ultimul rând, colecția completă a Revistei ”Management în sănătate“, publicaţie metodologică şi tehnică de specialitate, în domeniile de competenţă ale SNSPMPDSB, inclusă în baze de date internaţionale: Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCOPUS şi Elsevier, şi creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte.

Dorim să vă convingem că suntem cu adevărat cei mai buni și de aceea, ne preocupăm permanent și analizăm cu atenție, toate nevoile de pregătire ale personalului care desfășoară activitate în sistemul românesc de sănătate şi încercăm să răspundem așteptărilor dumneavoastră, venind în întâmpinarea acestora, cu posibilitatea de a dezvolta noi programe, în funcție de propunerile și solicitările pe care le primim. Pentru aceasta, am elaborat un model de contract de colaborare cu instituțiile din sistemul de sănătate, prin intermediul căruia, să fim în măsură să abordăm și să susținem o gamă largă de tematici de interes.

Pentru că suntem o echipă care crede cu tărie că putem schimba în bine managementul sistemului sanitar, avem nevoie ca dumneavoastră să veniţi alături de noi! Împreună cu dumneavoastră dorim să confirmăm tot ceea ce am prezentat mai sus, invitându-vă să treceți în revistă temele de studiu pe care vi le propunem și programele de pregătire pe care vi le oferim! Acestea îmbină în mod echilibrat elemente academice şi practice folosind metoda prelegerii, exerciţii interactive, studii de caz, stagii de pregătire și lucrul simultan cu studiul individual asistat, inclusiv pe proiectele de management.

Programele de studii și programele de formare și perfecționare oferite permanent la nivelul
Centrului de Management și Promovarea Sănătății:

 1. Programul de studii complementare în vederea obținerii Atestatului în ”MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE” (cod: AT) – aici.
 2. Programul de formare în ”MANAGEMENT SPITALICESC” (cod: MS) – aici.
 3. Programul de formare și perfecționare în ”MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN SPITALE” (cod: MQ) – aici.
 4. Programul de formare în ”MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ȘI ASISTENȚII ȘEFI” (cod: AMD) – aici.
 5. Programul de formare pentru ”EVALUATORII DE SPITALE” (cod: FEV) – aici.
 6. Programul de perfecționare pentru ”EVALUATORII DE SPITALE” (cod: PEV) – aici.


La solicitarea partenerilor, colaboratorilor și a altor persoane interesate, CMPS poate organiza și susține și alte programe de pregătire în diverse domenii, care intră în sfera sa de competență.

Published in CENTRE
Citeşte mai mult...

Toate mesajele electronice (email) referitoare la specializări în vederea reconversiei profesionale se vor trimite pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar (CNDPDS) organizează, coordonează programe de specializare pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare din sistemul de sănătate public şi privat.

Programele organizate şi coordonate de CNDPDS

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale, pentru asistenții medicali generaliști sau de pediatrie, doar cu studii postliceale (NELICENȚIAȚI)
 2. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali

Înscrierile durează din data de 04 MARTIE 2019 până în data de 31 MAI 2019, exclusiv online prin platforma PERFMED (www.perfmed.ro).
Plata în valoare de 2000lei se va face până la data de 14 IUNIE 2019 și se va efectua numai după validarea dosarului de către SNSPMPDSB.

 1. BALNEO-FIZIOTERAPIE
 2. IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
 3. LABORATOR
 4. NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
 5. RADIOLOGIE – IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Potrivit Ordinului 942/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare.

În situația în care solicitanții nu mai pot participa la programul de specializare, în baza cererii de retragere taxa de instruire se restituie astfel:
 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului
 • 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului

Relaţii suplimentare se obţin la email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


PROGRAME DE SPECIALIZARE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ABILITĂȚILOR PROFESIONALE
PENTRU ASISTENȚII MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘE ȘI ASISTENȚII MEDICALI
(vezi detalii aici)

Potrivit Ordinului 942/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, SNSPMPDSB va efectua înscrierile pentru TOATE programele de specializare

În situația în care solicitanții nu mai pot participa la programul de specializare, în baza cererii de retragere taxa de instruire se restituie astfel:

 • integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea programului
 • 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului
Relaţii suplimentare se obţin la: vezi aici

În conformitate cu Ordinul M.S. nr. 942/25 august 2017 pentru aprobarea "Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali", vă aducem la cunoștință noile conditii de înscriere și participare la programele de specializare, după cum urmează:
 1. La programele de specializare pentru reconversie profesională participă asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie încadrați pe posturi în specialitatea respectivă;
 2. Solicitarea către SNSPMPDSB pentru a participa la un program de specializare este făcută de către unități sanitare publice sau private și autorități locale, pentru persoanele nominalizate de acestea;
 3. Participarea la programele de specializare a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali încadrați cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 192-200 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse;
 5. Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea programului și în procent de 75% dacă cursantul se retrage după începerea cursului;
 6. Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:

-contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134

Pentru factură se va contacta serviciu contabilitate la nr. 0212520425 (centrala). Factura se eliberează doar la cerere.
Durata programului este de aproximativ 6 luni, cursuri de zi. Orarul cursului va fi comunicat cursanţilor de către responsabilul de curs la prima întalnire.


Programe de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare

Sunt organizate de către CNDPDS în colaborare cu alte instituţii asigurând organizarea, acreditarea şi certificarea programului sau cu lectori ai centrului.
Pentru programele organizate în colaborare cu alte instituţii sunt necesare următoarele:
 1. Adresă de solicitare din partea instituţiei pentru organizarea programului
 2. Documente care atestă calitatea de lector
 3. Curriculum de program
 4. Cerere de înscriere pentru participanţi conform modelului aflat la educaţie continuă


Programe de educaţie continuă pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.
Sunt organizate de către CNDPDS în colaborare cu alte instituţii asigurând organizarea, acreditarea şi certificarea programului.
În vederea organizării programului sunt necesare următoarele:

 1. Adresă de solicitare din partea instituţiei sau adresă individuală pentru organizarea programului
 2. Documente care atestă calitatea de lector
 3. Curriculum de program
 4. Cerere de înscriere pentru participanţi conform modelului aflat la educaţie continuă

Stagii practice

Stagiile practice sunt organizate pentru asistenţi medicali generalişti, asistenţi medicali şi moaşe cu studii medii şi superioare şi pentru celelalte categorii de personal asimilate acestora.
Stagiile sunt organizate  la cererea instituţiilor sau la cerere individuală.
Pentru instruirea prin stagii practice sunt necesare

 1. Cererea de înscriere
 2. Acordul instituţiei în care este organizat stagiul.
 3. Acordul institutiei angajatoare

Pentru participarea la programele organizate/desfăşurate de CNDPDS se va achita taxa de participare/certificare în:
-contul SNSPMPDSB Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253
-CONT IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2,
-CIF 26328134


Programe de Educaţie medicală continuă

 1. Hematologie transfuzională (021-624.19.67)
  Grup ţintă: asistenţi medicali din spitale
  Durata cursului: 10 zile
  Evaluare: evaluare scrisă şi probă practică
 2. Prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale
  Grup ţintă: asistenţi medicali din unităţi publice şi private
  Durata cursului: 5 zile
  Evaluare: evaluare scrisă.
 3. Noţiuni de radioprotecţie şi legislaţie în domeniu
  Grup ţintă: asistenţi medicali din serviciile de radiologie, CMDT.
  Durata: 5 zile
  Evaluare: evaluare scrisă
 4. Instruire pentru ambulanţieri, operatori, de urgenţă (021-255.03.60)
  Grup ţintă: ambulanţieri, operatori, de urgenţă, şoferi
  Durata: 30 zile
  Evaluare: evaluare scrisă şi proba practică.
Published in CENTRE
Citeşte mai mult...
Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar coordonează, acreditează şi organizează programe de dezvoltare profesională continuă pentru categoriile de personal cu studii superioare din sistemul de sănătate.
Programele coordonate de CNDPDS sunt următoarele:
-    programe de educaţie medicală continuă pentru toate categoriile de personal cu studii superioare din sistemul de sănătate
-    atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
-    programe de formare de formatori în domenii ale sistemului de sănătate
-    stagii practice pentru personal cu studii superioare
-    programe de medicină complementară /alternativă

Programele de educaţia medicală continuă în sistemul de sănătate
SNSPMPDSB prin CNDPDS organizează la propunerea unor persoane, organizaţii, instituţii publice sau private, programe de educaţie medicală continuă cu acordul comisiei de specialitate consultative omologe a Ministerului Sănătăţii, conform Ordinului MSF nr. 716/2002
În acest caz, CNDPDS
 1. identifică resursele umane implicate în program (lectori: cadre universitare sau /şi formatori acreditaţi în sistemul de sănătate pentru prestaţia didactică şi alcătuire de curriculum, secretar curs)
 2. coordonează alcătuirea curriculum-ului de pregătire ajustat la nevoile de formare exprimate / identificate respectând criterile de acreditare în vigoare
 3. identifică şi contractează locaţia de desfăşurare a cursului, după caz
 4. achiziţionează materialele necesare derulării programului
 5. promovează programul la grupurile ţintă implicate
 6. efectuează înscrierea participanţilor la program
 7. prezintă programul colegiilor organizaţiilor profesionale în vederea creditării
 8. stabileşte taxa de curs
 9. efectuează toate demersurile administrative şi financiare necesare organizării şi desfăşurării programului
 10. certifică participanţii absolvenţi ai programului care au îndeplinit criteriile de evaluare

SNSPMPDSB poate încheia parteneriate cu organizaţii, instituţii publice sau private în sensul organizării unui program de educaţie medicală continuă în domenii ale sistemului de sănătate. În acest caz SNSPMPDSB asigură, prin CNDPDS, acreditarea programului, organizarea şi certificarea participanţilor care au promovat evaluarea finală.
Condiţii necesare organizării unui program de educaţie  medicală continuă în parteneriat sunt următoarele:

 1. Solicitare pentru organizarea programului din partea responsabilului de program sau a instituţiei beneficiare
 2. Aprobarea Comisiei de specialitate Consultative omologe a Ministerului Sănătăţii pentru programul respectiv
 3. Documente care atestă acreditarea responsabilului de program şi documente care demonstrează legitimitatea instituţiei pentru organizarea programelor de formare în sistemul de sănătate (avize, statut de funcţionare, etc.)
 4. Curriculum de pregătire care îndeplineşte criteriile de acreditare* (se descarca de pe site) cerute de reglementările legale în vigoare

Pentru persoanele care doresc să se înscrie la programe de Educaţie medicală continuă, cererea se poate descărca de pe site-ul SNSMPDSB**

Programe de atestate de studii complementare
Se organizează conform reglementărilor legale în vigoare printr-un parteneriat încheiat între responsabilul naţional de program  - acreditat de Ministerul Sănătăţii şi SNSPMPDSB.
-    Pentru a iniţia organizarea unui program de atestat de studii complementare al cărui curriculum a fost deja acreditat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii, este necesară o solicitare din partea responsabilului naţional de program acreditat
-    Pentru organizarea unui program nou care nu a primit încă acreditarea, responsabilul naţional de program face o solicitare în acest sens către SNSPMPDSB, însoţită de curriculum-ul de pregătire a programului de studii complementare propus;  solicitarea va fi transmisă pentru analiză şi validare ştiinţifică - comisiei consultative de specialitate omologe din cadrul Ministerului Sănătăţii, şi pentru avizare - Colegiului medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, sau, după caz, a Colegiului Farmaciştilor din România
Pentru persoanele care doresc să se înscrie la un  program de atestat, cererea se poate descărca de pe site-ul SNSMPDSB***

Programe de formare de formatori
Se organizează conform reglementărilor legale în vigoare (Ordinul MSF nr. 716/2002) pentru profesionişti din sistemul de sănătate, indiferent de domeniul de activitate şi de nivelul de pregătire. Programele se organizează integral de CNDPDS la solicitarea unor grupuri ţintă sau organizaţii şi instituţii din sistemul sanitar. Pentru organizarea unui program de formare de formatori într-un anumit domeniu sunt necesare următoarele:

 1. Solicitare în acest sens din partea organizaţiei sau a instituţiei beneficiare
 2. Aviz favorabil de la Comisia de specialitate consultativă omologă a MS pentru acreditarea domeniului respectiv
 3. Dovada efectuării sau a posibilităţii efectuării unui modul de formare specifică în domeniul solicitat pentru grupul ţintă vizat
  Programele sunt certificate de SNSMPDSB în urma evaluării finale realizate de o comisie aprobată de Ministerul Sănătăţii.

Stagii practice
Se organizează la cererea individuală sau instituţională a profesioniştilor din sistemul de sănătate, pentru categoriile de personal cu studii superioare.
Pentru a participa la un stagiu practic, sunt necesare următoarele:

 1. Cererea solicitantului**** (se poate descărca de pe site), specificând statutul profesional şi detalii privind data locul naşterii, loc de muncă, motivaţia solicitării stagiului, locaţia şi perioada, responsabil de program, etc.
 2. Aprobarea unităţii sanitare unde solicitantul are locul de muncă pentru efectuarea stagiului
 3. Aprobarea unităţii sanitare unde efectuează stagiul (director, responsabil de program)

Programe de medicină complementară / alternativă
Se organizează programe de atestate de studii complementare în domeniul Acupuncturii, Homeopatiei şi Apiterapiei-Fitoterapiei-Aromaterapiei şi programe de educaţie medicală continuă în domeniu.

Contul unde  se achita  taxa de participare /certificare corespunzătoare în contul SNSPMPDSB:
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253 CONT IBAN SNSPMPDSB:
RO80TREZ70220F335000XXXX  Trezorerie Sector 2 ;  CIF 26328134

*,**,***, **** sunt ataşate la prezentul material

Download:


* Model standarde acreditare programe de Educaţie Medicală Continuă
** Model cerere înscriere program de Educaţie Medicală Continuă
*** Model cerere înscriere program Atestat de studii complementare
**** Model cerere înscriere program Stagiu practic
Published in CENTRE
Citeşte mai mult...

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății


Register

*
*
*
*
*

* Field is required