snspms.ro

Română
A+ R A-
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDS) desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice şi realizează activităţi specifice precum: efectuarea de studii şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformă în domeniul sănătăţii.

Prin activitatea de cercetare derulată, SNSPMPDS îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem de sănătate în care politicile şi strategiile să fie bazate pe evidenţe ştiinţifice rezultate prin activităţi de cercetare, astfel încât beneficiarii de drept, cetăţenii, să aibă acces la îngrijiri medicale de calitate în funcţie de nevoile specifice.

Direcţiile de acţiune
 1. Desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare şi acordarea asistenţei tehnice de cercetare în domeniul sănătăţii publice şi private şi al managementului în sănătate;
 2. Desfăşurarea de activităţi de cercetare aplicată, studii de prevalenţă a bolilor şi a comportamentelor la risc de îmbolnăvire;
 3. Desfăşurarea de activităţi de cercetare operaţională pentru îmbunătăţirea managementului şi calităţii serviciilor;
 4. Desfăşurarea de studii pilot, studii naţionale şi participare la studii internaţionale;
 5. Realizarea altor activităţi specifice din domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, precum promovarea sănătăţii, efectuarea de studii şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate sau a altor documentări, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformă în contextul politicilor şi strategiilor actuale;
 6. Furnizarea de consultanţă în domeniul reformei şi managementului serviciilor de sănătate (strategii de dezvoltare şi de documentare a politicilor de sănătate, analize de piaţă, studii de fezabilitate etc.);
 7. Realizarea de studii pentru acţiuni de promovare a sănătăţii;
  1. elaborarea şi aplicarea studiilor calitative şi cantitative care stau la baza campaniilor IEC (informare, educare, comunicare);
  2. conceperea, desfăşurarea,  monitorizarea şi evaluarea campaniilor IEC, precum şi elaborarea materialelor  necesare;
  3. strategii pe termen scurt, mediu şi lung de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
 8. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea aptitudinilor de cercetare ale profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale/comunitare;
 9. Cercetarea, evaluarea serviciilor de sănătate şi diseminarea rezultatelor;
 10. Evaluarea performanţelor spitalelor pentru sprijinirea scopului de îmbunătăţire  a performanţei spitaliceşti prin management responsabil, bazat pe dovezi ştiinţifice;
 11. Implicarea în evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate;
 12. Diseminarea rezultatelor cercetării (participare la conferinţe, seminarii, publicarea de articole ştiinţifice etc.)

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required