snspms.ro

Română
A+ R A-
 1. Cercetare comparativă a eficacităţii spitalizării în psihiatrie prin compararea bazelor de date administrative” / “Comparative Effectiveness Research on Psychiatric Hospitalization by Record Linkage of large Administrative data Sets  (CEPHOS-LINK)
  SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană - FP7 şi surse proprii
  PERIOADA DERULARIIi: 2013 - 2016
  PARTENERI: Consorţiu constituit din şapte parteneri din şase ţări Europene (Finlanda, Austria, România, Norvegia, Italia, Slovenia) sub coordonarea Institutului Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare din Finlanda.
  Proiectul îşi propune să realizeze o legătură între seturile de date înregistrate în bazele mari de date electronice privind îngrijirile de sănătate din şase ţări Europene, care au diferite sisteme de sănătate, cu scopul de a explora relaţia dintre o gamă largă de factori (la nivel de pacient şi la nivel de sistem de servicii de sănătate) şi reinternarea pacienţilor psihiatrici care au fost externaţi din spital, şi de a compara rezultatele privind diferite modele de utilizare a serviciului. Din perspectiva utilizatorilor şi furnizorilor de servicii medicale, aspectele de cost-eficacitate şi rezultatele reviziilor sistematice de literatura vor fi integrate la rezultatele studiilor efectuate în scopul elaborării de ghiduri, recomandări şi instrumente decizionale de suport pentru factorii de decizie din domeniul sistemelor de sănătate mintală şi a serviciilor de intervenţii.

 2. Program European tip FP7
  TITLUL PROIECTULUI: “Dependenţele şi stilul de viaţă în Europa contemporană – Proiect privind o nouă încadrare a dependenţelor”;
  Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București participă la acest proiect, pe baza unui subcontract. SNSPMPDSB este implicată în Pachetul de Lucru 5, cu tema “Estimarea dependențelor la nivel populațional”, având responsabilitatea de a colecta informații disponibile privitoare la prevalența consumului și a dependenței de alcool, tutun, droguri ilegale și jocuri de noroc.
  ACRONIM: ALICE RAP
  WEBSITE: www.alicerap.eu
  SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană
  DURATA PROIECTULUI: 5 ani (2011-2015)
  SCOPUL: Proiectul este unul european, ce implică cercetători şi instituţii din 25 de ţări europene și are drept scop analiza situaţiei şi consecinţelor generate de dependenţe şi stilul de viaţă asupra coeziunii, organizării şi funcţionării societăţii europene.
  OBIECTIVE SPECIFICE:
  1. Furnizarea unei perspective epidemiologice asupra dependenţei de alcool, tutun, droguri şi jocuri de noroc, în diferite ţări;
  2. Estimarea prevalenței dependenței pe țară, în funcție de sex și vârstă;
  3. Determinarea prevalenței abuzului și consumului nociv;
  4. Estimarea mortalității, a anilor de viață pierduți și a poverii bolii atribuibilă dependențelor și consumului de substanțe pe țară, sex și vârstă.

 3. EUROPEAN NETWORK FOR HTA, JOINT ACTION 2, proiect european finanțat de către Comisia Europeană – acronim EUnetHTA JA2
  Rețeaua europeană în domeniul tehnologiilor medicale (EuNetHTA) ţinteşte punerea în practică a unei colaborări eficiente şi sustenabile în domeniul evaluării tehnologiilor medicale prin care să se obţină plus valoare la nivel european, naţional şi regional.
  Website-ul rețelei: http://www.eunethta.eu/
  SURSA DE FINANŢARE:  Comisia Europeana
  DURATA PROIECTULUI:  3 ani (2013-2015)
  SCOPUL:  Colaborarea actuală este o continuare a proiectului anterior EUnetHTA Joint Action 1 on HTA 2010-2012. Această a doua fază se axează pe consolidarea instrumentelor prin desfăşurarea unor activităţi colaborative transnaţionale, între membrii reţelei de HTA, în urma cărora vor fi produse trei rapoarte de HTA, pe modelul standardizat elaborat în faza 1 a proiectului (“Core Model HTA”), urmând ca ulterior, membrii reţelei să adapteze şi să aplice modelul la condiţiile existente local.
  OBIECTIVE SPECIFICE:
  Obiectivul general este de a experimenta punerea în practică a instrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA.
  Joint Action 2 va conduce la întărirea şi îmbunătăţirea  colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere a metodelor de stabilire a unei structure stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene.
  Obiectivul specific al JA2 este de a dezvolta o strategie generală care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.
  Astfel, obiectivele strategice ale JA2 sunt:
  1. Îmbunătăţirea procesului de punere în practică a intrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA
  2. Întărirea şi îmbunătăţirea  colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere (din partea CE şi a statelor membre) a metodelor de stabilire a unei structure stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene
  3. Dezvoltarea unei strategii generale care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.

 4. PROIECTUL "SIGURANTA PACIENTULUI SI CALITATEA SERVICIILOR DE SANATATE – acronim PaSQ
  Se deruleaza de catre un consortiu din care fac parte organizatii de sanatate din tarile membre UE si organizatii responsabile de calitatea serviciilor medicale din UE (38 parteneri). SNSPMPDS reprezinta Romania in acest parteneriat.
  Website: www.pasq.eu
  Finantare: Comisia Europeana
  Durata 3 ani - Proiectul se desfasoara in perioada 2012-2015.
  Leader de consortiu:  Haute Autorite de Sante (HAS)
  Obiectivul general al proiectului sa contribuie la imbunatatirea sigurantei pacientului si a calitatii ingrijirilor de sanatate, asa cum este specificat in Recomandarea Consilului UE.
  Obiective specifice:
  1. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici clinice (SCP) in domeniul sigurantei pacientului in serviciile de sanatate din statele membre
  2. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici din domeniul strategiilor de management al calitatii la nivelul organizatiilor de sanatate (GOP) din statele membre
  3. Implementarea unor bune practici de siguranta si caliatate in tari memebre (dupa criterii de fesabilitate, transferabilitate, implicarea pacientului, etc)
  4. Imbunatatirea mecanismului de cooperare si schimb de bune practici

SNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății
 

Register

*
*
*
*
*

* Field is required