snspms.ro

Română
A+ R A-

AT 26 - Curs Atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate

SNSPMPDSB organizează programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului
în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 26

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate»

Cursul cu structură modulară va începe în luna octombrie 2012, fiind alcătuit din 12 module, un modul la 1- 2 săptămâni, după cum urmează:

 1. Promovarea sănătăţii
 2. Organizarea serviciilor de sănătate
 3. Sănătate publică:demografie, epidemiologie
 4. Economie sanitară
 5. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 6. Managementul general
 7. Managementul resurselor umane
 8. Managementul calităţii
 9. Management financiar
 10. Managementul programelor şi proiectelor
 11. Etică şi legislaţie
 12. Evaluarea tehnologiilor medicale

Cursul se adresează doar medicilor confirmaţi în grad de medic specialist sau primar, care doresc ocuparea unei funcţii de conducere într-o instituţie sanitară. De asemenea, menţionăm că acest curs este necesar pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, conform prevederilor legale.

Înscrierile se fac începând cu data de 10.09.2012 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Bucureşti, str. Vaselor 31, sector 2, între orele 9.00 – 15.30 – Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de originale pentru certificare, sau prin poştă – copiile solicitate vor fi legalizate.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere completat;
 2. copie după actul de identitate;
 3. copie după diploma de medic/medic dentist/farmacist – însoţită de original/copie legalizată;
 4. copie după certificat membru CMR -însoţită de original/copie legalizată;
 5. copie certificat căsătorie;
 6. dovada de achitare a taxei de instruire 2460 lei, (integral sau în două tranşe), conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57 TREZ 7025 025 XXX 011 206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB – persoană de contact d-na Mădălina Trifu, telefon 0753 093 240; 2528022 int. 114.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi din partea SNSPMPDSB un certificat de absolvire a cursului, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de Ministerul Sănătăţii.


Download:
Formular de Inscriere

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required