snspms.ro

Română
A+ R A-

Centrul National de Dezvoltare Profesionala in Domeniul Sanitar

Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar coordonează, acreditează şi organizează programe de dezvoltare profesională continuă pentru categoriile de personal cu studii superioare din sistemul de sănătate.
Programele coordonate de CNDPDS sunt următoarele:
-    programe de educaţie medicală continuă pentru toate categoriile de personal cu studii superioare din sistemul de sănătate
-    atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
-    programe de formare de formatori în domenii ale sistemului de sănătate
-    stagii practice pentru personal cu studii superioare
-    programe de medicină complementară /alternativă

Programele de educaţia medicală continuă în sistemul de sănătate
SNSPMPDSB prin CNDPDS organizează la propunerea unor persoane, organizaţii, instituţii publice sau private, programe de educaţie medicală continuă cu acordul comisiei de specialitate consultative omologe a Ministerului Sănătăţii, conform Ordinului MSF nr. 716/2002
În acest caz, CNDPDS
 1. identifică resursele umane implicate în program (lectori: cadre universitare sau /şi formatori acreditaţi în sistemul de sănătate pentru prestaţia didactică şi alcătuire de curriculum, secretar curs)
 2. coordonează alcătuirea curriculum-ului de pregătire ajustat la nevoile de formare exprimate / identificate respectând criterile de acreditare în vigoare
 3. identifică şi contractează locaţia de desfăşurare a cursului, după caz
 4. achiziţionează materialele necesare derulării programului
 5. promovează programul la grupurile ţintă implicate
 6. efectuează înscrierea participanţilor la program
 7. prezintă programul colegiilor organizaţiilor profesionale în vederea creditării
 8. stabileşte taxa de curs
 9. efectuează toate demersurile administrative şi financiare necesare organizării şi desfăşurării programului
 10. certifică participanţii absolvenţi ai programului care au îndeplinit criteriile de evaluare

SNSPMPDSB poate încheia parteneriate cu organizaţii, instituţii publice sau private în sensul organizării unui program de educaţie medicală continuă în domenii ale sistemului de sănătate. În acest caz SNSPMPDSB asigură, prin CNDPDS, acreditarea programului, organizarea şi certificarea participanţilor care au promovat evaluarea finală.
Condiţii necesare organizării unui program de educaţie  medicală continuă în parteneriat sunt următoarele:

 1. Solicitare pentru organizarea programului din partea responsabilului de program sau a instituţiei beneficiare
 2. Aprobarea Comisiei de specialitate Consultative omologe a Ministerului Sănătăţii pentru programul respectiv
 3. Documente care atestă acreditarea responsabilului de program şi documente care demonstrează legitimitatea instituţiei pentru organizarea programelor de formare în sistemul de sănătate (avize, statut de funcţionare, etc.)
 4. Curriculum de pregătire care îndeplineşte criteriile de acreditare* (se descarca de pe site) cerute de reglementările legale în vigoare

Pentru persoanele care doresc să se înscrie la programe de Educaţie medicală continuă, cererea se poate descărca de pe site-ul SNSMPDSB**

Programe de atestate de studii complementare
Se organizează conform reglementărilor legale în vigoare printr-un parteneriat încheiat între responsabilul naţional de program  - acreditat de Ministerul Sănătăţii şi SNSPMPDSB.
-    Pentru a iniţia organizarea unui program de atestat de studii complementare al cărui curriculum a fost deja acreditat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii, este necesară o solicitare din partea responsabilului naţional de program acreditat
-    Pentru organizarea unui program nou care nu a primit încă acreditarea, responsabilul naţional de program face o solicitare în acest sens către SNSPMPDSB, însoţită de curriculum-ul de pregătire a programului de studii complementare propus;  solicitarea va fi transmisă pentru analiză şi validare ştiinţifică - comisiei consultative de specialitate omologe din cadrul Ministerului Sănătăţii, şi pentru avizare - Colegiului medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, sau, după caz, a Colegiului Farmaciştilor din România
Pentru persoanele care doresc să se înscrie la un  program de atestat, cererea se poate descărca de pe site-ul SNSMPDSB***

Programe de formare de formatori
Se organizează conform reglementărilor legale în vigoare (Ordinul MSF nr. 716/2002) pentru profesionişti din sistemul de sănătate, indiferent de domeniul de activitate şi de nivelul de pregătire. Programele se organizează integral de CNDPDS la solicitarea unor grupuri ţintă sau organizaţii şi instituţii din sistemul sanitar. Pentru organizarea unui program de formare de formatori într-un anumit domeniu sunt necesare următoarele:

 1. Solicitare în acest sens din partea organizaţiei sau a instituţiei beneficiare
 2. Aviz favorabil de la Comisia de specialitate consultativă omologă a MS pentru acreditarea domeniului respectiv
 3. Dovada efectuării sau a posibilităţii efectuării unui modul de formare specifică în domeniul solicitat pentru grupul ţintă vizat
  Programele sunt certificate de SNSMPDSB în urma evaluării finale realizate de o comisie aprobată de Ministerul Sănătăţii.

Stagii practice
Se organizează la cererea individuală sau instituţională a profesioniştilor din sistemul de sănătate, pentru categoriile de personal cu studii superioare.
Pentru a participa la un stagiu practic, sunt necesare următoarele:

 1. Cererea solicitantului**** (se poate descărca de pe site), specificând statutul profesional şi detalii privind data locul naşterii, loc de muncă, motivaţia solicitării stagiului, locaţia şi perioada, responsabil de program, etc.
 2. Aprobarea unităţii sanitare unde solicitantul are locul de muncă pentru efectuarea stagiului
 3. Aprobarea unităţii sanitare unde efectuează stagiul (director, responsabil de program)

Programe de medicină complementară / alternativă
Se organizează programe de atestate de studii complementare în domeniul Acupuncturii, Homeopatiei şi Apiterapiei-Fitoterapiei-Aromaterapiei şi programe de educaţie medicală continuă în domeniu.

Contul unde  se achita  taxa de participare /certificare corespunzătoare în contul SNSPMPDSB:
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253 CONT IBAN SNSPMPDSB:
RO80TREZ70220F335000XXXX  Trezorerie Sector 2 ;  CIF 26328134

*,**,***, **** sunt ataşate la prezentul material

Download:


* Model standarde acreditare programe de Educaţie Medicală Continuă
** Model cerere înscriere program de Educaţie Medicală Continuă
*** Model cerere înscriere program Atestat de studii complementare
**** Model cerere înscriere program Stagiu practic

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required