snspms.ro

Română
Home
A+ R A-

Centrul de Management al Serviciilor de Sanatate (CMSS)

Activităţi desfăşurate
CMSS reprezintă promotorul proiectelor elaborate şi aplicate spre finanţare de către SNSPMPDSB, în domeniul sănătăţii publice, managementului serviciilor şi programelor de sănătate.
În plus, CMSS realizează:
•    studii şi analize necesare fundamentării şi elaborării strategiilor de îmbunătăţire a calităţii şi performanţei serviciilor de sănătate,
•    evaluarea performanţei  programelor de sănătate
•    asistenţă tehnică şi consultanţă pentru instituţii şi organizaţii de profil în domeniul managementului serviciilor de sănătate şi al sănătăţii publice.
•    activităţi de formare  în domeniul sănătăţii publice şi al managementului serviciilor de sănătate

Pentru realizarea activităţilor sale specifice, CMSS dezvoltă colaborări şi parteneriate cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale, autorităţi ale adminitraţiei publice, furnizori de servicii medicale, încurajând împărtăşirea de experienţe şi bune practici
Echipa
Echipa CMSS este formată din personal înalt calificat, având o bună pregătire şi o experienţă îndelungată în domenii precum: managementul de proiecte şi accesarea fondurilor structurale, managementul serviciilor de sănătate, sănătate publică şi management, cercetare. Membrii echipei sunt certificaţi ca formatori în administraţie şi management sanitar şi acreditaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
Directorul Centrului: Dr. Carmen Angheluţă
Personal:
Dr. Carmen Sasu
Dr. Georgeta Popovici
Dr. Lavinia Panait

Obiective de dezvoltare
CMSS are în perspectivă direcţii principale de acţiune, precum:
•    identificarea de potenţiali parteneri pentru elaborarea şi implementarea de proiecte în domeniul de activitate al SNSPMPDSB.
•    flexibilizarea ariei de asistenţă tehnică şi consultanţă, în strânsă legătură cu interesele practice ale solicitanţilor, cerinţele impuse de cadrul legal şi cu noile cerinţe europene în asigurarea calităţii şi siguranţei serviciilor de sănătate.
•    conceperea şi promovarea unor cursuri aplicate pentru echipe mixte din unităţi sanitare (manageri, clinicieni din diferite discipline, asistenţi medicali, administratori etc), desfăşurate la locul de muncă al acestora, focalizate pe transformare organizaţională în scopul creşterii calităţii serviciilor oferite de către acestea.
•    dezvoltarea unei mobilităţi şi a unui schimb de experienţă între personalul SNSPMSPDSB şi personalul de conducere din instituţii/unităţi sanitare din ţară.

SNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Afilieri

Register

*
*
*
*
*

* Field is required