snspms.ro

Română
A+ R A-

ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU DEZVOLTAREA DE ABILITĂȚI PROFESIONALE


În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 

Grup țintăPrograme de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale

Asistenți medicali generaliști, pozițiile 1-14

Asistenți medicali pediatrie, pozițiile 3-14

 1. Pediatrie
 2. Tehnician perfuzionist
 3. Anestezie și terapie intensivă
 4. Asistență medicală comunitară
 5. Bloc operator
 6. Cardiologie
 7. Diabet
 8. Gastroenterologie
 9. Îngrijiri paliative
 10. Medicină dentară
 11. Nefrologie/Hemodializă și dializă peritoneală
 12. Neonatologie
 13. Oncologie
 14. Pneumoftiziologie
 15. Psihiatrie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriţie şi dietetică

 1. Diabet

Moaşe

 1. Asistență medicală comunitară
 2. Bloc operator
 3. Neonatologie
 4. Pediatrie

 

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2022-2023, se realizează în perioada 15 martie - 15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro

Solicitarea de înscriere, dosarul de înscriere și dovada de plată se vor depune online:

 1. de către angajator sau
 2. direct de către asistentul medical care intenţionează să participe la program (*)

*) Pentru un procent din locuri, dar nu mai mare de 20%, înscrierea se va putea face direct de către asistenții medicali care dețin aviz de liberă practică valabil, procentul de locuri disponibile pentru înscrierea directă a asistenților medicali va fi precizat explicit pe platforma PERFMED în condițiile de înscriere privind specializarea respectivă, în funcție de prevederile curriculare.

 

În acest sens:

 • unitățile sanitare publice sau private își vor crea un cont de unitate angajatoare, fără CNP
 • cursanții își vor crea un cont de cursant, cu CNP și date personale

Etape înscriere:

A) Solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați trebuie semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare și va cuprinde numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările dorite.

B) Imediat după solicitare va trebui creat cate un dosar pentru fiecare cursant cu următoarele documente, de asemenea scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică
 3. C.I. și, după caz, acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
 4. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB.
C) După validarea dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
 1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc. în contul SNSPMBDSB până la data de 15.09.2022

Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului şi în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice, numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

 

Precizări:

 1. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.
 2. Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED
 3. Având în vedere situația epidemiologică specială din țara noastră, este posibil ca mare parte a componentei teoretice și o parte a componentei practice a programelor de specializare să fie organizate în format elearning pe platforma PERFMED și /sau utilizând aplicația ZOOM.
 4. Pregătirea practică va putea fi organizată în funcție de disponibilitatea unităților sanitare din centrele de pregătire respective.
 5. În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și față-în-față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma  PERFMED conținând documentele mai sus menționate la punctele, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.
 6. Cursanții care au promovat probele de evaluare finală teoretică și practică a programului de pregătire se vor înscrie pe platforma www.perfmed.ro la examenul pentru obținerea specializării, achitând o taxă de examen care va fi anunțată la momentul respectiv.
 7. Candidaţii nepromovaţi au dreptul să se prezinte la un nou examen în următoarele 2 sesiuni anuale organizate de la finalizarea programului de specializare. Înscrierea pentru noua sesiune de examen se face cu taxă, iar candidaţii au dreptul să consulte materialul de curs în cazul în care acesta se află pe platformă, din momentul înscrierii la examen.

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required