snspms.ro

Română
A+ R A-

 ANUNȚ ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ


În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 

Grup țintă

Specializări în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică

Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică

Laborator

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2021-2022, se realizează în perioada 15 martie 2021 – 1 octombrie 2021.

Înscrierea se va face numai pe platforma SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro/

În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor trimite solicitarea pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați scanată în format electronic și însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

  1. Solicitarea unităţii sanitare, semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere.
  2. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moașă/ farmacie/ laborator - in funcție de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare - în copie;
  3. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
  4. C.I. - în copie, după caz acte doveditoare ale schimbării numelui menționat în diplomă/certificatul de studii
  5. Adeverința de la locul de muncă din care să reiasă că solicitantul este încadrat pe un post specific specializării respective, fie cu contract individual de muncă, fie ca persoană fizică independentă, aceștia din urmă se vor înscrie în limita procentului de locuri de maximum 20%;
  6. Acordul cursantului de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB.

Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se atașează și

  1. Dovada achitării taxei de participare la program (integral), de 2.000 lei/participant. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face direct online conform instrucțiunilor publicate sau prin orice altă modalitate (ordin de plată, e-banking, mandat poștal etc.) care trebuie să se facă în contul SNSPMBDSB până la data de 15.10.2021 a.c. și care apoi trebuie să fie atașată dosarului depus pe platforma www.perfmed.ro

Contul SNSPMPDSB este:
IBAN: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX
CIF: 26328134
TREZORERIE SECTOR 2

Repartiția participanților pe centre de pregătire, locația, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www.snspms.ro și pe platforma www.perfmed.ro, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea programului.

 

Precizări:

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul instituţiei (www.snspms.ro) și pe platforma www.perfmed.ro

Având în vedere situația epidemiologică specială din țara noastră, este posibil ca mare parte a componentei teoretice și o parte a componentei practice a programelor de specializare să fie organizate în format elearning pe platforma www.perfmed.ro și /sau utilizând aplicația zoom.

Pregătirea practică va putea fi organizată în funcție de disponibilitatea unităților sanitare din centrele de pregătire respective.

În cazul în care programele de pregătire se vor organiza și față - în - față, dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma www.perfmed.ro conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-7, se va depune și pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, condiție necesară eliberării adeverințelor de participare la program.

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required