snspms.ro

Română
A+ R A-

Centrul de Management si Promovarea Sanatatii

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar (SNSPMPDS), care  se implică activ în formularea strategiilor şi politicilor de reformă în vederea creşterii eficacităţii şi eficienţei serviciilor de sănătate a creat în cadrul său - Centrul de management și promovarea Sănătății (CMPS) – centru specializat în organizarea şi susținerea programelor de studii, formare și perfecționare în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar, promovării sănătății și asistenței medicale comunitare, oferind cursuri elaborate şi dezvoltate pentru dumneavoastră, de către experţii noștri și în colaborare cu alți experți recunoscuți, în diverse arii de activitate.

Unul dintre principalele noastre obiective este ca prin participarea dumneavoastră la programele pe care vi le oferim să acumulați cunoștințele și aptitudinile manageriale necesare, care să vă permită să contribuiţi activ la dezvoltarea și modernizarea sistemului de sănătate din România.

Peter F. Drucker spunea că:

„Managementul înseamnă, în ultimă analiză, înlocuirea muşchilor şi a forţei cu puterea gândului, a obiceiurilor şi superstiţiilor cu cunoştinţele şi a agresivităţii cu cooperarea. Înseamnă că răspunderea înlocuieşte obedienţa faţă de ranguri şi că autoritatea performanţei ia locul autorităţii funcţiei.”

Astfel înțelegem să materializăm un management performant în domeniul sanitar,  printr-o paletă de programe, create special pentru dumneavoastră, care să fie nu doar variate, dar și permanent îmbunătățite. Pentru toate programele de pregătire organizate de către SNSPMPDS – prin Centrul de Management și Promovarea Sănătății, diplomele și certificatele sunt recunoscute de către Ministerul Sănătăţii, iar Colegiul Naţional al Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România, creditează cursurile de pregătire continuă.

Calitatea serviciilor pe care vi le oferim o veţi regăsi în prelegerile lectorilor noștri, în cele 3 săli de curs – cu o capacitate totală de 120 locuri, fiecare dotată în mod corespunzător, cu mobilier adecvat și comfortabil, cu video proiector, ecran de proiecţie, retroproiector, whiteboard, flipchart şi având fiecare o acustică foarte bună.

În vederea dezvoltării profesionale şi aprofundării cunoștințelor și a materialelor studiate în cadrul programelor, vă punem la dispoziţie, baza documentară a Bibliotecii din cadrul Centrului de Management și Promovarea Sănătății, unitate specializată, modernă și organizată conform standardelor biblioteconomice actuale – având un fond de carte de peste 5000 de lucrări, în domenii de studiu variate: medicină, management, drept, economie, psihologie, sociologie și nu în ultimul rând, colecția completă a Revistei ”Management în sănătate“, publicaţie metodologică şi tehnică de specialitate, în domeniile de competenţă ale SNSPMPDSB, inclusă în baze de date internaţionale: Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCOPUS şi Elsevier, şi creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte.

Dorim să vă convingem că suntem cu adevărat cei mai buni și de aceea, ne preocupăm permanent și analizăm cu atenție, toate nevoile de pregătire ale personalului care desfășoară activitate în sistemul românesc de sănătate şi încercăm să răspundem așteptărilor dumneavoastră, venind în întâmpinarea acestora, cu posibilitatea de a dezvolta noi programe, în funcție de propunerile și solicitările pe care le primim. Pentru aceasta, am elaborat un model de contract de colaborare cu instituțiile din sistemul de sănătate, prin intermediul căruia, să fim în măsură să abordăm și să susținem o gamă largă de tematici de interes.

Pentru că suntem o echipă care crede cu tărie că putem schimba în bine managementul sistemului sanitar, avem nevoie ca dumneavoastră să veniţi alături de noi! Împreună cu dumneavoastră dorim să confirmăm tot ceea ce am prezentat mai sus, invitându-vă să treceți în revistă temele de studiu pe care vi le propunem și programele de pregătire pe care vi le oferim! Acestea îmbină în mod echilibrat elemente academice şi practice folosind metoda prelegerii, exerciţii interactive, studii de caz, stagii de pregătire și lucrul simultan cu studiul individual asistat, inclusiv pe proiectele de management.

Programele de studii și programele de formare și perfecționare oferite permanent la nivelul
Centrului de Management și Promovarea Sănătății:

  1. Programul de studii complementare în vederea obținerii Atestatului în ”MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE” (cod: AT) – aici.
  2. Programul de formare în ”MANAGEMENT SPITALICESC” (cod: MS) – aici.
  3. Programul de formare și perfecționare în ”MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN SPITALE” (cod: MQ) – aici.
  4. Programul de formare în ”MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ȘI ASISTENȚII ȘEFI” (cod: AMD) – aici.
  5. Programul de formare pentru ”EVALUATORII DE SPITALE” (cod: FEV) – aici.
  6. Programul de perfecționare pentru ”EVALUATORII DE SPITALE” (cod: PEV) – aici.


La solicitarea partenerilor, colaboratorilor și a altor persoane interesate, CMPS poate organiza și susține și alte programe de pregătire în diverse domenii, care intră în sfera sa de competență.

SNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required