snspms.ro

Română
A+ R A-

CaPeSSCoSt – Imbunatatirea Calitatii si Performantei Serviciilor Spitalicesti prin Evaluarea Costurilor si Standardizare

Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, implementează, în perioada 20.12.2019 – 20.12.2022, proiectul intitulat “Îmbunatațirea Calității și Performanței Serviciilor Spitalicești prin Evaluarea Costurilor și Standardizare” – CaPeSSCoSt, cod SIPOCA/MySMIS 724/129170.

 

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta IP14/2019 – Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

 

Obiectivul General al proiectului este ca, prin dezvoltarea unui set de instrumente în domeniul costurilor și al calității în sănătate și a cadrului unitar de utilizare a acestora, să sprijine procesul de elaborare și implementare a politicilor de sănătate bazate pe dovezi, contribuind astfel la îmbunătățirea calității si performanței serviciilor spitalicești din România.

 

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale, aprobate prin HG nr. 1028/2014, care este un instrument cadru menit să permită o articulare fermă la contextul european și a direcțiilor strategice formulate în „Strategia Europa 2020” (Health 2020) a Organizației Mondiale a Sănătății – Regiunea Europa, încadrându-se în cele 7 inițiative emblematice ale Uniunii Europene și în același timp, un document de viziune justificat și de necesitatea îndeplinirii condiționalității ex-ante prevazută de Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și a Programelor în România pentru perioada 2014–2020, precum și a recomandărilor de țară formulate de Comisia Europeană cu privire la sectorul sanitar.

 

Proiectul răspunde inclusiv recomandărilor OMS (Organizația Mondială a Sănătății) cu privire la etapele necesare pentru implementarea sistemului ICD-11, care reprezintă una dintre condiționalitățile privind reforma în sănătate, asumată de către Guvernul României.

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • Metodologie unitară și instrumente de colectare a datelor de cost la nivelul spitalelor.
  • Metodologie unitară și instrumente de calcul al costurilor serviciilor spitalicești.
  • Metodologie și instrumente de actualizare a sistemului de grupare (grouper) a cazurilor internate în regim de spitalizare continuă–acuți, finanțate prin mecanismul DRG (diagnosis related group/grupuri înrudite de diagnostic).
  • Standarde de cost pentru primele 20 cele mai frecvente patologii, de la nivelul spitalelor.
  • Metodologie unitară și instrumente de implementare a sistemului internațional de clasificare a maladiilor (ICD) – varianta ICD-11 la nivelul spitalelor din România.
  • Manual de management al calitații serviciilor spitalicesti.
  • Codul normativ privind managementul calității serviciilor de sănătate.


Bugetul total al proiectului este de 23.658.041,21 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 21.217.231,15 lei, restul fiind contribuția partenerilor.

 


Descarcati materialele prezentate in cadrul webinar-iilor regionale aici:

SNSPMPDSB pe Facebook

Cautare articole pe site

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required