snspms.ro

English
A+ R A-

News (42)

MQ – Program de formare „Managementul calităţii serviciilor de sănătate Manager de calitate“

 

Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) organizează începând din 12 iunie 2023 programul de formare
„Managementul calităţii serviciilor de sănătate – Manager de calitate“ – seria MQ25 – ONLINE.

Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

Seria de program este constituită din participanţii incluși în ordinea cronologică a înscrierii (conform datei de înregistrare a formularului de înscriere). Numărul minim de participanți pentru constituirea unei serii de program este de 20 de persoane. Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire orice persoană absolventă de studii medii/superioare interesată să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității serviciilor de sănătate.

Programul cuprinde 10 (zece) module, însumând un total de 84 de ore, conform prevederilor Ordinului 418/2020 MS-ANMCS privind aprobarea curriculumurilor-cadru pentru cursurile de formare in domeniul managementului calității serviciilor de sănătate (manager de calitate). Între prima și cea de-a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de una sau două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”Proiect de îmbunătăţire a calității serviciilor de sănătate”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-16.00 – ONLINE.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

-      formularul de înscriere;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;

-      copia documentului care atestă absolvirea studiilor, semnată ”conform cu originalul”;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;

-      copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2954,00 lei (integral sau în cel mult două tranşe).

-      documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

-      adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, sau declaraţie pe propria răspundere, după caz.

Dosarul cu documentele mai sus menţionate poate fi trimis prin curier sau prin poştă la sediul instituţiei (Str. Vaselor nr. 31, 021253, sector 2, Bucureşti, în atenția secretarului didactic, doamna Adina ADAM) sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs deja achitată poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

Beneficiar: INMSS; CIF: 26328134; cont IBAN: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, Bucureşti

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către INMSS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la INMSS, astfel:

-      Doamna Adina ADAM – secretar didactic

Date de contact: tel. 0753.093.223; 021.252.8022 – int. 166/143, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-      Dr. Anca HALDAN – coordonatorul programului

Date de contact: e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PENTRU

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

 

AMD 44 - Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează începând cu data de 18 mai 2023

programul de formare

 „Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi”

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenților medicali/a moașelor pentru funcția de director de îngrijiri sau asistent șef. Programul este creditat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

La acest curs, se pot înscrie asistenți medicali și moașe, asistenți medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal sau cu studii superioare absolvite cu diplomă/licență in domeniul medical.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă/licență in domeniul medical.

Programul se va desfășura conform Ordinului ministrului sănătății nr. 3143 / 07.10.2022, în regim hibrid (dar nu mai mult de 40% în regim online), în zilele de joi și vineri, în intervalul orar 10.00 - 16.00. Modulele în regim fizic au loc la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași din Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iași, județul Iași, iar cele online au loc pe platforma Zoom.

Programul conține 5 module și se desfășoară pe parcursul a 5 săptămâni. Fiecare modul are o durată de 2 zile, câte 6 ore/zi. Ordinea modulelor este:

 • 18-19 mai 2023 – Organizarea și finanțarea serviciilor spitalicești (fizic, IRO Iași)
 • 25-26 mai 2023 –  Managementul calității îngrijirilor spitalicești (online, Zoom)
 • 08-09 iunie 2023  – Sistemul de management al calității (fizic, IRO Iași)
 • 15-16 iunie 2023  – Comunicarea la nivelul spitalului (fizic, IRO Iași)
 • 22-23 iunie 2023  – Managementul resurselor umane (fizic, IRO Iași)

În vederea participării la programul de formare, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conține următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 1.646 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), CIF: 26328134 și cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, București.
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverință medicală, etc.), în original.
 8. Adeverință privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” și semnate pe fiecare pagină.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului astfel:

-         prin curier sau prin poștă, la secretariatul Institutului Regional de Oncologie Iași, din Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iași, județul Iași, în atenția domnului Nicoleta ATANASIU           sau

-         prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, nominală, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maximum 30 de locuri.

În cazul renunțării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Informații suplimentare se pot obține:

-          la sediul Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, persoană de contact Silviana MOCANU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la următoarele numere de telefon: 0753 093 220; 021 252 0425 / 021 252 8022 - int. 148.

-          la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, persoană de contact Nicoleta ATANASIU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  tel. 0747 679 706.

 

Coordonatorul programului, Dr. Ruxandra DIACONESCU - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Publications

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required