snspms.ro

English
A+ R A-

ANALIZA NEVOILOR DE ACCES LA SERVICIILE DE SANATATE ALE POPULATIEI GENERALE DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST SI CENTRU, IN TOATE CELE 10 JUDETE, PENTRU TOATE LOCALITATILE DIN MEDIUL URBAN SI RURAL

ANALIZA NEVOILOR DE ACCES LA SERVICIILE DE SĂNĂTATE ALE POPULAŢIEI GENERALE DIN REGIUNILE DE DEZVOLTARE VEST ŞI CENTRU, ÎN TOATE CELE 10 JUDEŢE, PENTRU TOATE LOCALITĂŢILE DIN MEDIUL URBAN ŞI RURAL, a fost realizata in cadrul proiectului cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane si instituţionale din asistenţa medicală comunitară” finantat de catre U.E. – F.S.E. prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Datele colectate de Ministerul Sãnãtãtii oferã mai mult o imagine a distributiei teritoriale a serviciilor de sãnãtate (numãr de unitãti sanitare, numãr de furnizori de servicii de sãnãtate, numãr de servicii de sãnãtate raportate la numãrul populatiei, etc) si mai putin a accesului propriu-zis la aceste servicii.

Indicatorii selectati sunt asociati cu indicele de dezvoltare sociala al comunitatilor si calitatea vietii individului, familiei si comunitãtii. Indicatorii mãsoarã incluziunea indivizilor si comunitatilor din punct de vedere al accesului la serviciile de sanatate ca efort de dezvoltare al judetului si al sistemului de sanatate din Romania. Serviciile medicale și sociale de calitate, accesibile în toate comunităţile, indiferent de zona rurală sau urbană în care acestea se plasează, constituie nucleul unei vieţi autonome și de calitate a membrilor comunităţii. Marile diferenţe de oportunităţi și servicii existente încă între zonele rurale și cele urbane invalidează principiul incluziunii sociale, specific ţărilor din UE.

Accesul la servicii de sanatate este un scor compozit calculat luand in considerare accesul geografic, accesul financiar si accesul socio-cultural, pentru populatia generala din cele 10 judete din Regiunile de Dezvoltare VEST si CENTRU, in toate unitatile administrative adica un numar de 2786 de sate, 638 de comune si 99 de orase. Au fost folosite datele socio-demografice existente in luna decembrie 2010.

Obiectivul principal privind incluziunea socialã pe dimensiunea sãnãtate îl reprezintã dezvoltarea unui sistem de asistentã medicalã comunitarã integrat si îmbunãtãtirea colaborãrii cu sistemul de servicii de asistentã socialã in vederea asigurarii unui nivel de acces la servicii de sanatate pentru fiecare membru al comunitatii. Prin urmare am considerat cã trebuie monitorizat accesul la servicii medicale primare si nu la servicii înalt specializate.

Analiza se constituie ca un instrument util pentru factorii de decizie de la nivel central si local in formularea unor politici publice adecvate acestui domeniu.

sociolog MARIAN MATEI
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR - BUCUREŞTI.
Strada VASELOR; Nr. 31; Sector 2; CP - 021253

Tel. mobil - 0753 093 225
Fax: 021 211 0295

@ Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required