snspms.ro

English
A+ R A-

Conferinte regionale luna MAI – diseminare rezultate proiect POSDRU

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR, (SNSPMPDSB), instituţie publică aflată în coordonarea MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, a primit în cursul anului 2009, finanţare din partea UNIUNII EUROPENE – FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, pentru proiectul cu titlul „PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ” – ID 18786, fără cofinanţare din partea MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII.

Proiectul a fost implementat în judeţele TIMIŞ, ARAD, HUNEDOARA, CARAŞ SEVERIN, ALBA, SIBIU, MUREŞ, BRAŞOV, HARGITA şi COVASNA - Regiunile de Dezvoltare VEST şi CENTRU.

Scopul acestui proiect este să contribuie la reducerea disparităţilor şi inegalităţilor existente în accesul la servicii medicale primare, îmbunătăţirea accesului şi calităţii serviciilor medicale şi sociale, pentru populaţia vulnerabilă, în special din mediul rural, repartizarea judicioasă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a resurselor umane, din reţeaua naţională de asistenţă medicală comunitară (asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari rroma) precum şi înfiinţarea unor centre de asistenţă medicală comunitară.

Partenerii noştrii instituţionali sunt UNIVERSITATEA de VEST din TIMIŞOARA – Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ, CENTRUL REGIONAL de SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞOARA, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MUREŞ, CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TÂRGU MUREŞ, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU.

Proiectul se încheie în luna iunie 2012, ocazie cu care în data de 18 mai în municipiul TIMIŞOARA şi în data de 25 mai în municipiul TÂRGU MUREŞ, membrii echipei de implementare a proiectului vor organiza 2 conferinţe regionale, ocazie cu care vor fi prezentate rezultatele implementării activităţilor planificate în cadrul proiectului cu participarea factorilor de decizie din administraţia centrală, judeţeană şi locală cu responsabilităţi în privinţa managementului serviciilor de sănătate şi sociale. (instituţia prefectului, consiliile judeţene, consilii locale, direcţiile de sănătate publică judeţene, direcţiile judetene de asistenta sociala, primarii din localitatile unde sunt infiintate cele 24 de centre pilot de asistenta medicala comunitara infiintate in cadrul proiectului).

sociolog MARIAN MATEI


ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR - BUCUREŞTI.
Strada VASELOR; Nr. 31; Sector 2; CP - 021253

Tel. mobil - 0753 093 225
Fax: 021 211 0295

@ Email:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required