snspms.ro

English
A+ R A-

Curs de Perfectionare pentru personalul din Directiile de Sanatate Publica

“Managementul calităţii serviciilor de sănătate”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea pe data de 21 noiembrie 2011 a unui Curs de perfecţionare în „Managementul calităţii serviciilor de sănătate” – adresat personalului din Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene.

Cursul îşi propune actualizarea cunoştinţelor din domeniul managementului calităţii pentru a creşte nivelul de performanţă în îndeplinirea atribuţiilor de evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate de pe teritoriul arondat pentru personalul din direcţiile de sănătate publică. Cursul are durata de 5 zile şi se desfăşoară la sediul direcţiei de sănătate publică judeţene

La sfârşitul cursului participanţii vor susţine un test de evaluare, examen ce va consta într-o probă scrisă

Pentru personalul medical cursul este creditat atât de către Colegiul Medicilor din România cât şi de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:

- formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);

- copie după actul de identitate;

- copie după diploma de licenţă;

- copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul;

- dovada plăţii contravalorii cursului de 495 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretară Adina Farmazon, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.Download:
Formular inscriere

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required