snspms.ro

English
A+ R A-

 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PENTRU

MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

 

AMD 44 - Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS)

organizează începând cu data de 18 mai 2023

programul de formare

 „Management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi”

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenților medicali/a moașelor pentru funcția de director de îngrijiri sau asistent șef. Programul este creditat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

La acest curs, se pot înscrie asistenți medicali și moașe, asistenți medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal sau cu studii superioare absolvite cu diplomă/licență in domeniul medical.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă/licență in domeniul medical.

Programul se va desfășura conform Ordinului ministrului sănătății nr. 3143 / 07.10.2022, în regim hibrid (dar nu mai mult de 40% în regim online), în zilele de joi și vineri, în intervalul orar 10.00 - 16.00. Modulele în regim fizic au loc la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași din Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iași, județul Iași, iar cele online au loc pe platforma Zoom.

Programul conține 5 module și se desfășoară pe parcursul a 5 săptămâni. Fiecare modul are o durată de 2 zile, câte 6 ore/zi. Ordinea modulelor este:

 • 18-19 mai 2023 – Organizarea și finanțarea serviciilor spitalicești (fizic, IRO Iași)
 • 25-26 mai 2023 –  Managementul calității îngrijirilor spitalicești (online, Zoom)
 • 08-09 iunie 2023  – Sistemul de management al calității (fizic, IRO Iași)
 • 15-16 iunie 2023  – Comunicarea la nivelul spitalului (fizic, IRO Iași)
 • 22-23 iunie 2023  – Managementul resurselor umane (fizic, IRO Iași)

În vederea participării la programul de formare, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conține următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 1.646 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), CIF: 26328134 și cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, București.
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverință medicală, etc.), în original.
 8. Adeverință privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” și semnate pe fiecare pagină.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului astfel:

-         prin curier sau prin poștă, la secretariatul Institutului Regional de Oncologie Iași, din Str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, Iași, județul Iași, în atenția domnului Nicoleta ATANASIU           sau

-         prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, nominală, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maximum 30 de locuri.

În cazul renunțării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Informații suplimentare se pot obține:

-          la sediul Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, persoană de contact Silviana MOCANU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it la următoarele numere de telefon: 0753 093 220; 021 252 0425 / 021 252 8022 - int. 148.

-          la sediul Institutului Regional de Oncologie Iași, persoană de contact Nicoleta ATANASIU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  tel. 0747 679 706.

 

Coordonatorul programului, Dr. Ruxandra DIACONESCU - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NSPHMPDB on Facebook

Search on site

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required