snspms.ro

English
A+ R A-

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PENTRU MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

 Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS) anunţă
deschiderea
, din data de 23 martie 2023,

a Programului de formare „MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI” – AMD 43

 

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de Director de îngrijiri sau Asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, cuprinzând 5 module, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea a I-a cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul organizării şi finanţării serviciilor spitalicești
 • Sistemul de management al calităţii
 • Managementul resurselor umane

Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti
 • Comunicarea la nivelul spitalului

În vederea participării la programul de formare, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (semnat) în original
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 1050,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria INMSS sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar INMSS, CIF: 26328134 şi cont: RO07TREZ70220G335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2, Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare se face până la data începerii programului astfel:

-          prin curier sau prin poștă, la sediul instituției: Str. Vaselor nr. 31, 021253, Sector 2, București, în atenția dnei. Silviana MOCANU

sau

-          prin poșta electronică – documentele semnate electronic, cu semnătura electronică certificată, nominală, la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maxim 30 de locuri.

Programul se va desfăşura conform Ordinului MS nr. 3143 / 07.10.2022, fizic sau hibrid (dar nu mai mult de 40% în regim online), în zilele de joi-vineri, în intervalul orar 10.00 - 16.00. Examenul de la finalul cursului va fi test de tip grilă, cu 50 de întrebari și se va desfașura la sediul INMSS, din str. Vaselor, nr. 31, București.

În cazul renunţării de a participa la program, taxa de curs poate fi restituită doar până la data începerii cursului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul INMSS, persoană de contact: Silviana MOCANU, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la următoarele numere de telefon:

 0753 093 220; 021 252 0425 / 021 252 8022 - int. 148.

Coordonatorul programului, Dr. Ruxandra DIACONESCU - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NSPHMPDB on Facebook

Search on site

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required