snspms.ro

English
A+ R A-

FEV 14 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

anunță că

Programul de Formare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria FEV 14

se amână pentru luna februarie 2021.

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează medicilor, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.


Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea criteriului menționat în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, respectiv să fie absolvent de studii  superioare  cu diplomă/licenţă recunoscută pe teritoriul Uniunii Europene în domeniul: medicină generală

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășura ONLINE între 01.02.2021 – 05.02.2021 și 15.02.2021 – 18.02.2021.

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în data de 19.02.2021, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic referitor la participarea în calitate de observator în timpul vizitei de evaluare la nivelul spitalului se va realiza după susținerea examenului de absolvire, în funcție de vizitele de evaluare programate de ANMCS în perioada următoare finalizării programului de formare.

 

Examenul final va avea loc ONLINE, după finalizarea sesiunilor de pregătire teoretică și practică desfășurate în condițiile de mai sus, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

 

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu. Cerințele pentru pregătirea testului de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată pentru acest program se găsesc în anexa acestui anunț.


Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 01.02.2021, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici – urmează să depună ONLINE un dosar care conţine următoarele:

  1. Formularul de înscriere semnat olograf și scanat sau semnat electronic;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
  4. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  5. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei.
  6. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) semnat olograf și scanat sau semnat electronic;
  7. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, semnat olograf și scanat sau semnat electronic.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate olograf și scanate sau semnate electronic pe fiecare pagină de către participant și vor fi transmise pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

Depunerea ONLINE a dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

 

Dosarele incomplete sau conținând documente ilizibile vor fi respinse.

 

Organizarea seriei de participanți la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 14 – medici se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere și a confirmării participării, respective achitarea taxei de  participare la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required