snspms.ro

English
A+ R A-

Vă informăm că începând cu data de azi, 23 octombrie 2020, absolvenții programelor de specializare Balneofizioterapie, Nutriție și dietetică, Laborator, Psihiatrie și Pediatrie se vor putea înscrie pentru examenul de specializare aferent pe platforma PERFMED (www.perfmed.ro), în perioada 23 octombrie - 13 noiembrie a.c.

Documentele necesare înscrierii sunt :

  1. Solicitare de înscriere din partea angajatorului
  2. Copie după cartea de identitate
  3. Copie după adeverința de absolvire a programului de specializare
  4. Copie după documentul de plata a taxei de examen de 370 lei/persoană cu plata în contul SNSPMPDSB, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti,  RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, TREZORERIE SECTOR 2; CIF 26328134
  5. Formular GDPR


Înscrierea documentelor pe platforma PERFMED se poate face și de către candidat.


Pentru toate specializările sus-menționate:

  • examenul teoretic va fi susținut în data de 22 noiembrie a.c.
  • examenul practic în data de 20 și/sau 21 noiembrie a.c., în funcție de specializare.


Data și intervalul orar pentru examenul practic respectiv teoretic pentru fiecare specializare precum și modalitatea de susținere a examenului vor fi comunicate în timp util pe platforma www.perfmed.ro și pe site-ul instituției www.snspms.ro și prin secretariatul cursurilor de specializare.

Pentru Balnefizioterapie, Nutriție și dietetică, Laborator, examenul teoretic se va susține pe platforma PERFMED și este necesar ca fiecare candidat să-și creeze un cont de cursant pe platformă, în cazul în care nu a făcut-o deja.


Pentru specializările: Igienă-Sănătate publică, Radiologie-imagistică medicală, Îngrijiri paliative, Nefrologie, hemodializă și dializă peritoneală precum și Oncologie examenul se va susține în perioada 11-13 decembrie a.c. iar perioada de înscriere pe platforma PERFMED va fi între 13 noiembrie-4 decembrie a.c.

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required