snspms.ro

English
A+ R A-

ONLINE – FEV 11 – Program de Formare pentru Evaluatorii de Spitale – Medici și Asistenți medicali

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) organizează începând cu data de 04.05.2020, Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – seria FEV 11 – Medici și Asistenți medicali

 

 

Programul de formare pentru evaluatorii de spitale este organizat la solicitarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și se adresează persoanelor – medici și asistenți medicali, care doresc să devină evaluatori de spitale, având ca obiectiv major însușirea și aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

 

Înscrierea la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face cu respectarea a cel puţin unuia dintre următoarele criteriile menționate în Ordinul Președintelui ANMCS nr. 651/2016 din 3 noiembrie 2016 privind  recunoaşterea,  evidenţa,  evaluarea,  monitorizarea  şi  perfecţionarea  evaluatorilor  de  servicii  de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate :

a)  să  fie  absolvent  de  studii  superioare  cu  diplomă/licenţă  recunoscută  pe  teritoriul  Uniunii Europene în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie) ori să fie asistent medical principal cu vechime neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani;

b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) în cazul absolvenţilor de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile:biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicaţii, să aibă experienţă contractuală de minimum 2 ani în administraţia publică din sănătate, în sectorul spitalicesc public sau privat, sau în domeniul serviciilor de sănătate din ambulatoriu, dovedită prin documente.

 

Programul are structură modulară şi se desfăşoară ONLINE pe durata a trei săptămâni, astfel:

-1 sesiune de pregătire teoretică – curs și exerciții, care se va desfășuraONLINE în perioadele 04.05.2020 – 08.05.2020 și 18.05.2020 – 20.05.2020

-1 sesiune de pregătire practică – aplicaţii, care se va desfășura ONLINE în perioada 21.05.2020 – 22.05.2020, reprezentând familiarizarea cu procedura de evaluare și realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, în aplicația CaPeSaRo

 

Stagiul practic reprezentând Simularea unei zile din cursul vizitei de evaluare la nivelul spitalului, se va realiza în momentul în care ANMCS va relua activitatea de evaluare, fiind posibilă participarea cursanților în vizitele de evaluare programate după ce starea de urgență își va înceta efectele. 

Examenul final va avea loc după înceierea stagiului de practică, la o data ce va fi anunțată ulterior.

 

Participanţii la program beneficiază de un interval de o săptămână, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite şi rezolvării unor studii de caz, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

Pentru admiterea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, participanţii – medici și asistenți medicali – vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Admiterea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată se face numai în condițiile achitării integrale a taxei de participare în valoare de 165,00 lei, anterior susținerii acestuia.

 

Deschiderea programului are loc în data de luni, 04.05.2020, ora 09.00. Cursurile se vor desfășura zilnic, în intervalul orar 09.30 – 15.30, prezența online în acest interval fiind obligatorie.

 

În vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale, persoanele înscrise – medici și asistenți medicali –  urmează să depună un dosar care conţine următoarele:

  1. Formularul de înscriere (semnat);
  2. Copia „conform cu originalul” a actului de identitate;
  3. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă absolvirea studiilor superioare în domeniile: medicină generală sau asistenţă medicală (inclusiv fiziokinetoterapie);
  4. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă vechimea neîntreruptă în muncă de minimum 5 ani pentru asistenți medicali cu grad principal;
  5. Copia „conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  6. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare.
  7. Copia „conform cu originalul” a documentului care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc);
  8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare pentru evaluatorii de spitale.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, vor fi scanate și transmise prin poșta electronica pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv.

Dosarele incomplete sau care nu respectă condițiile de mai sus vor fi respinse.

 

N.B. Taxa de participare include şi tariful pentru participarea la testul de verificare a cunoștințelor de tehnoredactare computerizată, în valoare de 165,00 lei.

 

Achitarea taxei de participare la programul de formare pentru evaluatorii de spitale se poate face integral sau în două tranşe, prin OP conform datelor de identificare de mai jos:

- Beneficiar SNSPMPDSB
- CIF: 26328134
- Cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

 

 

Organizarea seriei de participanți – medici și asistenți medicali la Programul de formare pentru evaluatorii de spitale – FEV 11 se face în ordinea cronologică a depunerii cererilor de înscriere.

 

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru a deține calitatea de evaluator de spitale activ.


Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este: Ivona-Beatrice Potzaichin-Rusu, telefon 0753 093 203 sau e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required