snspms.ro

English
A+ R A-

Programe de specializare pentru asistentii medicali

Vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 1076/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătătii organizează, prin Scoala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București,

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Specializări
în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalisti
Asistenți medicali pediatrie

 1. Radiologie-imagistică medicală
 2. Laborator
 3. Balneo-fizioterapie
 4. Nutritie si dietetică
 5. Igienă și sănătate publică

Asistenti medicali de farmacie sau de igienă

 1. Laborator
 1. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Programe de specializare
în vederea dobândirii de abilităti profesionale

Asistenți medicali generaliști
(programele 1-12)

Asistenti medicali pediatrie
(programele 2-12)

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă si dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriție dietetică

 1. Diabet

Moașe

 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-mentionate pentru anul 2020-2021, se realizează în perioada 02 martie 2020 ora 9.00 - 30 septembrie 2020, ora 17.00.


Înscrierea se va face exclusiv pe platforma perfmed.ro
În acest sens, unitătile sanitare publice sau private, autoritățile locale sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali își vor crea un cont de unitate sanitară pe platformă și vor accesa programul de specializare dorit.


Prin intermediul platformei se va trimite solicitarea institutiei pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, semnată, parafată de managerul instituției.

Pentru fiecare cursant din solicitare va trebui creat pe platformă în programul de specializare dorit câte un dosar electronic de înscriere. Acesta va cuprinde pe lângă datele de identificare ale cursantului și următoarele documente scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moasă/farmacie/ laborator - în functie de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR
 3. Aviz anual de liberă practică
 4. Act de identitate-C.I.
 5. Adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea care face solicitarea și că lucrează în specializarea respectivă (numai pentru programele în vederea reconversiei profesionale).
 6. Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – semnată și completată

ULTERIOR validării, cu mențiunea "VERIFICAT", a dosarului electronic de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și dovada achitării taxei de participare la program - 2.000 lei/participant, integral și intr-o singură tranșă, prin ordin de plată, e-banking, mandat poșal etc. până la data de 9 octombrie 2020 în contul SNSPMBDSB (detaliile vor fi disponibile pe platformă).

Înscrierea se consideră validă numai după verificarea dosarului electronic și achitarea taxei de participare.Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul și perioada de pregătire pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro continând documentele mai sus mentionate se va depune pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, conditie necesară eliberării adeverintelor de participare la program.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu pot participa în același timp la două programe de specializare.


Extras OMS 1076/2019
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului și în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.(5) Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required