snspms.ro

English
A+ R A-

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR

Str. BODEȘTI nr. 1, Sector 2, București

din cadrul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București

 

anunţă începerea înscrierilor pentru programele de studii complementare în vederea obținerii atestatelor în  Asistență medicală de urgență prespitalicească și Asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor, în perioada 10 Decembrie  2019 – 10 Ianuarie 2020.

 

La inscriere se va ține cont de prevederile O.M.S. 403/2009:

(1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;

b) medicii confirmaţi specialişti/primari în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă, pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale, au acces cu prioritate la acest program.

(3) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală din cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti / urgenţe medico - chirurgicale /asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească.

(4) Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare."

 

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistență medicală de urgență prespitalicească se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Arad – 10 locuri;
 2. Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă - 10 locuri;
 3. Cluj-Napoca – 10 locuri;
 4. Iaşi – 10 locuri;
 5. Oradea – 10 locuri;
 6. Tg. Mureş – 10 locuri;
 7. Timișoara – 10 locuri.

 

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului pentru Asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor se va desfășura în centrele de pregătire:

 1. Arad – 5 locuri;
 2. Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă – 5 locuri,
 3. Cluj-Napoca – 5 locuri;
 4. Iaşi – 5 locuri;
 5. Oradea – 5 locuri;
 6. Tg. Mureş – 5 locuri;
 7. Timișoara – 5 locuri.

 

Centrele vor funcționa doar în cazul ocupării tuturor locurilor stabilite, în caz contrar, cei înscriși vor fi redistribuiți în celelalte centre. Selecţia şi repartiţia pe centre a cursanţilor se va realiza în perioada 13.01.2020 – 15.01.2020.

 

Repartiția pe centre de pregătire se va afișa în data de 15.01.2020 pe site-ul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, www.snspms.ro, la secțiunea Noutăți.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. Cerere și Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – (vezi model atașat)
 2. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală – copie
 3. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania – copie
 4. Ordinul de confirmare ca medic specialist/primar – copie – daca este cazul
 5. Copie după cartea de identitate
 6. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 7. Certificatul de atestare în Asistența medicală de urgență prespitalicească (pentru cei care se înscriu la Asistența medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor)
 8. Dovada achitării a taxei de instruire (total sau parţial, după caz), în contul SNSPMPDSB – copie.

 

Taxa de participare este de 4400 lei, pentru fiecare program și se poate achita integral sau în două rate egale, în contul menționat mai jos sau la casieria din str. VASELOR nr. 31, sector 2, București.

 

Achitarea integrală sau a primei rate, în perioada 16.01.2020 – 31.01.2020 este condiție obligatorie de participare la curs.

 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti;

Cont: RO80TREZ7022 0F335000XXXX, Trezorerie Sector 2,

CIF: 26328134

 

Pentru eliberarea facturii, dupa achitarea integrală a taxei, participanții se vor adresa serviciului contabilitate, după minim 7 zile de la achitare, la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau tel. 021-252.04.25.

 

Dosarul de înscriere se trimite:

 1. scanat prin e-mail pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   sau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    SAU
 2. prin posta pe adresa SNSPMPDSB, în atentia dnei. Mihaela LICURICI.

 

Dată începere program atestat

 

Programul de pregătire pentru Asistență medicală de urgență prespitalicească va începe în centrele de pregătire care au minim 10 cursanți înscriși, în data de 3 februarie 2020.

 

Programul de pregătire pentru Asistență medicală de urgență pentru structurile de primire a urgențelor va începe în centrele de pregătire care au minim 5 cursanți înscriși, în data de 10 februarie 2020.

 

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required