snspms.ro

English
A+ R A-

Nr. 906603/29 OCTOMBRIE 2018

 

Comunicat privind recrutarea și selecția membrilor Grupului țintă în cadrul proiectului Program național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”

(cod SMIS 108196)

 

 

            Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie GEROTA” în calitate de Beneficiar, împreună cu următorii parteneri: P1 - Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (UM02482), P2 - Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” (UM 0521) și P3 - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB),  precum si cu Partenerii asociați: Direcția Medicală a MAI, Ministerul Apărării Naționale, Direcția Medicală a Agenției Naționale a Penitenciarelor, Centrul Medical al SPP, Centrul Medical al STS anunță începerea recrutării și selecției membrilor grupului țintă în perioada 1 - 15 decembrie 2018.

 

Grupul Țintă al proiectului este format din personal medical (asistenți medicali, medici), încadrat în unități medicale care desfașoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate în toată țara. Selecția grupului țintă se va face respectând principiul egalității de șanse și al nediscriminării, precum și criteriile de eligibilitate.

 

Condițiile obligatorii pentru membrii Grupului ţintă:

a. Să fie personal medical - asistent medical/medic angajat în unități de stat (ex. spital public/autoritate de sănătate publică/CMDTA/Centru medical, etc);

b. Nu a mai participat/nu participă la un alt proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu activități similare celor din proiect, POCU 2014-2020.

 

Criteriile de eligibilitate ale participantului în procesul de selecție: 

1.    Candidatul este de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în procedura de selecție, declaraţia de consimţământ și pe parcursul perioadei de selecție și de implementare a proiectului; 

2.    Candidatul are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect, asa cum sunt ele prezentate în Cererea de finanțare;

3.    Este cetăţean UE cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

4.    Este angajat în sectorul sanitar (asistent medical, medic) în unități medicale implicate în desfașurarea de programe naționale de sănătate;

5.    Este absolvent, cu examen de diplomă, al unei instituţii de învăţământ conform încadrării în proiect la secțiunea medici sau asistenți medicali;

6.    Este de acord să participe la activităţile din proiect în afara orelor de program, conform planificării;

7.    Este de acord să participe la testul final;

8.    Completează și depune toate documentele din conținutul Dosarului de participant, inclusiv anexele solicitate.

 

Înscrierile se vor face la sediile SPITALELOR PARTENERE (pentru București) sau la sediile Centrelor Medicale Județene din cadrul Direcției Medicale a MAI, unitățile și comandamentele MAPN, Spitalele Penitenciar (la persoanele desemnate și anunțate) sau online pe site-ul proiectului (https://pocugerota.ro).

 

 

DOSARUL DE PARTICIPANT conține:                                                        

1.             Carte de identitate valabilă – copie;

2.             Adeverință de la locul de muncă (se specifică unitatea sanitară, vechimea totală în muncă, specialitatea / secția/locul unde activează salariatul) – original;

3.             Diploma de studii  – copie;

4.             Certificat de naștere, însoțit de Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț, dacă este cazul – copie;

5.             Cerere de înscriere (Anexa 1);

6.             Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa nr.2);

7.             Angajament de disponibilitate (Anexa 3);

8.             Declarație de consimțământ (Anexa 4);

9.             Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 5).

 

Atenție! Candidatul va adnota conform cu originalul și va semna pe fiecare din documentele atașate în copie, va data și semna toate documentele atașate ca anexe (anexele 1-5 descaărcate de pe site-ul https://pocugerota.ro).

Dacă până la finalizarea perioadei de înscriere candidații selectați nu acoperă necesarul pentru sesiunea organizată, perioada de înscriere poate fi prelungită.

Dosarul de participant în format tipărit se va depune, în plic închis, cu specificația „pentru proiect POCU108196 la secretariatul instituției cuprinse în program din cadrul sistemului AOPSNAJ la care s-au înscris candidații.

Documentele din Dosarul de participant vor fi scanate și transmise și pe unul din mailurile persoanelor de contact pentru verificarea eligibilității. Persoanele validate vor fi anunțate prin transmiterea unui mesaj electronic la datele de contact furnizate și prin postare pe site-ul proiectului, urmând ca dosarul cu documentele în original să fie colectate în momentul de desfășurare a cursului.

 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordată prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8 – „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Perioadă de implementare: 30 luni (26.02.2018 - 25.08.2020).

Cursurile se vor desfășura în perioada ianuarie – octombrie 2019,  conform programării, (orarul poate suferi modificări în funcție de condițiile climatice, evenimente importante ale unităților implicate, etc). 

Se vor organiza 26 sesiuni cu peste 50 de cursuri pentru asistente în București și 12 localități ale țării, conform graficului provizoriu structurat astfel: Ploiești – februarie, Pitești – martie, Buzău – martie, Bacău – aprilie, Craiova – aprilie, Iași – mai, Timișoara – iunie, Galați – iulie, Constanța – iulie, Oradea – august, Cluj-Napoca- august, Brașov – septembrie, Sibiu – octombrie.

Pentru medici, se vor organiza 2 sesiuni de cursuri în București. Cursurile sunt creditate cu puncte EMC.

Obiectivul general al Proiectului vizează îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor sistemului medical din domeniul de siguranță, apărare și ordine publică, prin furnizarea unui program unitar de formare, proiectul implementându-se la nivel național, în următoarele regiuni: București - Ilfov, Centru, Nord - Est, Nord - Vest, Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest.

Rezultate așteptate: 1300 de persoane din sectorul medical - 30 medici și 1270 asistente medicale - vor putea să participe la cursuri modulare, practice de formare profesională, prin intermediul cărora  își vor optimiza nivelul de calificare/certificare (1170 persoane din regiuni mai puțin dezvoltate);  60 persoane vor beneficia de programe de schimb de bune practici în domeniul medical.

Activitatea principală ce va fi desfășurată în cadrul proiectului este „Furnizarea de programe de formare profesională specifică pentru asistentele medicale generaliste și medici care îngrijesc pacienții critici cu boli netransmisibile majore, la nivel național”, prin organizarea a 3 module pentru asistente – Curs boli cardiovasculare și monitorizare, Curs boli respiratorii acute și cronice, Curs boli renale acute și cronice, și 1 modul pentru medici – Curs de diagnosticare neoplazii tub digestiv.

 

         Persoane de contact:

·         Alida Moise, Manager de proiect, tel. 0723.499.558, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  

·         Rareș Munteanu tel 0721.542.422, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

·         Carmen Bălescu-Arion 0725.251.055, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

 

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required