snspms.ro

English
A+ R A-

TAXA PROGRAME DE SPECIALIZARE RECONVERSIE PROFESIONALA ASISTENTI MEDICALI

Conform deciziei Consiliului de Administrație al SNSPMDSB nr.17/23.03.2018 s-a aprobat  taxa pentru programele de specializare asistenti medicali, în valoare de 2000 lei/participant.

Pentru cele 5 programe de reconversie profesională taxa se va achita integral până la următoarele date:

  1. Radiologie                                 30 aprilie 2018
  2. Laborator                                  15 iunie 2018
  3. Balneofizioterapie                      15 iunie 2018
  4. Igienă și sănătate publică           15 iunie 2018
  5. Nutriție                                     15 iunie 2018


Taxa de participare se va achita în contul SNSPMPDSB, cont IBAN RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Sector 2, CIF (C.U.I)  26328134, prin oricare dintre modalitățile:

  1. ordin de plată
  2. mandat poștal
  3. transfer bancar
  4. casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31, Sector 2, Bucuresti, cod poştal 021253


IMPORTANT!
Pe copia documentului care atestă plata taxei de curs trebuie sa fie specificate numele cursantului si specializarea.

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required