snspms.ro

English
A+ R A-

Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenti medicali cu studii postliceale

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 942/2017, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare în vederea reconversiei profesionale numai pentru asistenţi medicali cu studii postliceale:

Grup țintă

Specializări în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalişti

Asistenți medicali pediatrie

Radiologie-imagistică medicală

Laborator

Balneo-fizioterapie

Nutriţie şi dietetică

Igienă şi sănătate publică


Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2018-2019, se realizează în perioada 26 martie 2018 - 30 mai 2018, cu excepția cursului Radiologie-imagistică medicală la care înscrierea și plata se vor face pâna pe 15 aprilie 2018.

Vă anunţăm că programul de specializare Radiologie – Imagistica Medicală organizat în baza Ordinului MS nr. 942/2017, va începe în data de 14 mai 2018 şi se va desfaşura în centrele universitare Bucureşti, Iaşi şi Sibiu. Ora de începere şi locaţia exacta vor fi anunţate la începutul lunii mai 2018, pe site-ul SNSPMPDSB  la secţiunea ”Asistenti medicali” și pe platforma PERFMED la secțiunea ”Înscrieri specializări asistenți medicali / Reconversie profesională


Elementul de noutate pentru acest an constă în faptul că înscrierea se va face numai pe platforma PERFMED www.perfmed.ro a SNSPMPDSB.


În acest sens, unitățile sanitare publice sau private interesate se vor înregistra pe platformă conform instrucțiunilor publicate și vor atașa pe platformă solicitarea unității sanitare pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, scanată în format electronic semnată şi ştampilată de managerul unității sanitare, în care se specifică numele asistentului /asistenților medicali și specializarea/specializările pentru care se face solicitarea de înscriere, însoțită de următoarele documente de asemenea scanate:

  1. Diploma/certificat de studii ( asistent medical generalist sau pediatrie) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare- în copie;
  2. Certificat de membru OAMGMAMR şi aviz anual de liberă practică - în copie;
  3. C.I. - în copie;
  4. Adeverinţă din care reiese că asistentul medical /asistenții medicali este/sunt încadrat(i) pe un post specific specializării respective pentru care se face solicitarea.
    Ulterior validării dosarului de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și:
  5. Dovada achitării taxei de participare la program (integral); cuantumul taxei va fi anunțat pe site-ul SNSPMPDSB www.snspms.ro. Înscrierea se consideră validă numai după achitarea integrală a taxei de participare, care se poate face prin ordin de plată, mandat poștal, transfer bancar sau prin casieria SNSPMPDSB din str. Vaselor 31.
Detalii plată:
  • beneficiar: SNSPMPDSB
  • CIF: 26328134
  • cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti


Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul de desfașurare, perioada de pregătire, agenda activităților teoretice și practice precum și numele și coordonatele secretarului pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed, înainte de începerea programului.


Dosarele pe suport de hârtie ale celor înscrisi pana la data de 30.09.2017 si ale celor înscriși prin platforma Perfmed, conținând documentele mai sus menționate la punctele 1-6, se vor depune în prima zi a programului la secretariatul cursului; condiție necesară pentru participare la program.


Precizare
: asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali nu pot participa concomitent la două programe de specializare.


Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma Perfmed.

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required