snspms.ro

English
A+ R A-
PEV – Program de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu 14 noiembrie 2016,
Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - seria PEV 8Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale – seria PEV 8, a putut fi transmisă la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti până la data de 31.10.2016.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  1. formularul de înscriere;
  2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
  3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
  4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1710 lei, (taxa de participare la testul de tehnoredactare computerizată în valoare de 165 lei și taxa de participare la curs, în valoare de 1545 lei). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;
  6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
  7. declarație pe propria răspundere privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese, conform legii.

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în condițiile în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Pentru admiterea la programul de perfecționare, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

Testul de tehnoredactare va avea loc în data de 14.11.2016, între orele 9:00 – 10:00. Participanții la programul de perfecționare PEV 8 sunt rugați să se prezinte cu laptop-ul personal (inclusiv mouse-ul) și să aibă instalat Microsoft Office (Word, Excel). Atașat la prezentul anunț, cerințele pentru testul de tehnoredactare.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, una dintre condițiile obligatorii pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.

Informații suplimentare puteți obține la:

-SNSPMPDSB – persoană de contact: Vasilica CONSTANTINESCU,

telefon 0753 093 220 sau 021 252 8022 – int. 166,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-ANMCS persoană  de contact: Alexandru DICU,

telefon 0734 991 442,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Download:
Cerinte test

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required