snspms.ro

English
A+ R A-

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE SPECIALIZARE


 1. balneo-fizioterapie
 2. igienă şi sănătate publică
 3. laborator
 4. nutriţie şi dietetică
 5. radiologie – imagistică medicală


Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenții medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadrați pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la programul de specializare, pentru anul de învăţământ 2016 – 2017, unitățile sanitare publice sau private, trimit prin e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

 1. solicitarea din partea conducerii instituției, conținând tabelul nominal cu asistenții medicali , specializarea dorită, datele de contact ale instituției;
 2. dosarele de înscriere a fiecărui participant cu următoarele documente scanate:
     • C.I./B.I;
     • diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
     • certificat de membru / aviz anual de liberă practică;
     • adeverinţă de salariat;
     • număr telefon , adresă e-mail.


In baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

 • organizează grupe pe serii de pregătire și pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
 • repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
 • afișează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanții la program precum și taxa de instruire;
 • dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanților pe Centre universitare si afișarea lor pe site-ul școlii.


Alte precizări:

 • După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informații privind data si locația primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunța orarul de curs.
 • Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.
 • Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.
 • Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.
 • Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 – 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .
 • Copia după dovada plății se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Unităţile sanitare care doresc pro-factură, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).
 • Dupa începerea cursului , cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă școlii.


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required