snspms.ro

English
A+ R A-

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE SPECIALIZARE


 1. balneo-fizioterapie
 2. igienă şi sănătate publică
 3. laborator
 4. nutriţie şi dietetică
 5. radiologie – imagistică medicală


Conform Ordinului M.S. nr. 613/2013, la programul de pregătire pentru obţinerea specializărilor pot participa doar asistenții medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, având prioritate cei încadrați pe postul corespunzător specializărilor respective.

Pentru înscrierea la programul de specializare, pentru anul de învăţământ 2016 – 2017, unitățile sanitare publice sau private, trimit prin e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) în perioada 1 iunie 2016 - 1 septembrie 2016:

 1. solicitarea din partea conducerii instituției, conținând tabelul nominal cu asistenții medicali , specializarea dorită, datele de contact ale instituției;
 2. dosarele de înscriere a fiecărui participant cu următoarele documente scanate:
     • C.I./B.I;
     • diplomă sau atestat din care reiese specialitatea asistent medical generalist sau de pediatrie ;
     • certificat de membru / aviz anual de liberă practică;
     • adeverinţă de salariat;
     • număr telefon , adresă e-mail.


In baza solicitărilor primite de la unităţile sanitare, după finalizarea înscrierilor, SNSPMPDSB în parteneriat cu responsabilul national de program:

 • organizează grupe pe serii de pregătire și pe Centre universitare pentru fiecare specializare în parte;
 • repartizează participanţii pe specializări/ grupe/ Centre universitare ;
 • afișează pe site-ul www.snspms.ro, listele nominale (în ordine alfabetică) cu participanții la program precum și taxa de instruire;
 • dosarul în format fizic (pe hârtie) se trimite după repartizarea participanților pe Centre universitare si afișarea lor pe site-ul școlii.


Alte precizări:

 • După 1 decembrie 2016 se vor publica pe site-ul www.snspms.ro, informații privind data si locația primei întâlniri cu responsabilul local de program, care îi va anunța orarul de curs.
 • Participarea la specializare este fără scoatere din activitate.
 • Unităţile sanitare asigură respectarea prevederilor art. 197 şi 198 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată.
 • Plata taxei de participare se face în contul SNSPMPDSB, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.
 • Taxa de instruire se plăteşte integral în perioada 01.01.2017 – 01.02.2017, specificand numele candidatului si specializarea la care participă .
 • Copia după dovada plății se trimite la nr. de fax: 021.255.64.45 sau scanat pe e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Unităţile sanitare care doresc pro-factură, o solicită la telefon: 021.252.04.25/int. 117 sau 133 (Serviciul financiar-contabilitate).
 • Dupa începerea cursului , cursantul se poate retrage doar cu o justificare dovedită trimisă școlii.


NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required