snspms.ro

English
A+ R A-


Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 23 noiembrie 2015,

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – MQ 1


Programul se adresează persoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

1. Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:

a.  un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (două) zile, care cuprind următoarele tematici:

-Organizarea și funcționarea spitalului – structură și procese;

-Conceptul de calitate – instrumente specifice, documentele

calității și planificarea;

-Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea;

-Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;

-Procesul de evaluare și control al calității în spitale;

-Instrumentarea indicatorilor de spital;

-Dezvoltarea conceptului de siguranța pacientului la nivelul spitalului;

b. un modul de pregătire practică – aplicaţii (inclusiv stagiul într-un spital),  cu durată de 3 zile, organizat în continuarea celei de a doua sesiuni de cursuri și care vizează elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exercitii şi simulări, pe următoarele domenii:

   -fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
   -modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
   -instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui plan de dezvoltarea a calității serviciilor, în vederea desfăşurării activităţilor practice.

2. Programul se desfăşoară în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.

Stagiul în spital se desfăşoară în cadrul spitalelor aflate pe raza Municipiului Bucureşti, cu care SNSPMPDSB are încheiate acorduri de parteneriat, în vederea organizării şi desfăşurării stagiului de pregătire în domeniul managementului calității în spitale.


Înscrierea la Programul de perfecționare:

   -la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   -online, prin completarea formularului de înscriere, afișat pe adresa de web: www.snspms.ro

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2065,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 7. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: secretar didactic Adina FARMAZON

Telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166 / 143

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Download:
Formular inscriere
Rezultate examenNSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required