snspms.ro

English
A+ R A-

EV 1 – Program de formare si perfectionare pentru Evaluatorii de Spitale

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)
organizează începând cu luna martie 2015,

Programul de formare şi perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale - EV 1


Programul se adresează persoanelor care doresc să dobândească certificatul de evaluator de spitale şi are ca principal obiectiv însuşirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor, în vederea acreditării.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata unei luni, astfel:
 • 1 modul de pregătire teoretică – curs, cu durată de 5 zile, care cuprinde următoarele tematici:
  • Managementul calităţii
  • Organizarea spitalului
  • Standardizarea serviciilor de sănătate şi acreditarea
  • Procesul de evaluare a spitalelor
  • Calitatea de evaluator
 • 1 modul de pregătire practică – aplicaţii (inclusiv stagiul într-un spital), cu durată de 3 zile, care vizează realizarea de studii de caz, exercitii şi simulare, pe următoarele domenii:
  • fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital
  • organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare
  • instrumente, tehnici şi metodologii

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de evaluator de spitale orice persoană interesată, absolventă de studii superioare cu diplomă/licenţă recunoscută pe teritoriul Uniunii Europene, care îndeplinește obligatoriu și cel puțin unul din următoarele criterii:
 • a)studiile superioare (de lungă sau de scurtă durată) absolvite cu diplomă/licenţă sunt în domeniile: medicină generală sau asistență medicală (inclusiv fiziokinetoterapie);
 • b)să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau sănătate publică, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • c)să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau sănătate publică, agreate de către Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
 • d)în cazul absolvenților de studii superioare cu diplomă/licenţă în domeniile: biologie, biochimie, farmacie, fizică, matematică, psihologie, economic, juridic, tehnic, informatică şi/sau comunicații, să aibă experiență contractuală de minim 2 ani în administrația publică din sănătate sau în sectorul spitalicesc (public sau privat), dovedită prin documente (adeverinţă, referinţe, contracte de prestări servicii de natură intelectuală, de management sau de consultanță în domeniul de activitate al unităților sanitare cu paturi (Cod CAEN 8610).


Înscrierile se fac începând cu data de 11.02.2015 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formular de înscriere, în original;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului/documentelor care atestă îndeplinirea a cel puţin unul dintre criteriile obligatorii pentru înscrierea în program;
 5. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.937,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original;
 8. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma "conform cu originalul" şi semnate pe fiecare pagină.

Pentru admiterea la examenul de absolvire, participanţii vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de tehnoredactare computerizată (documente în format WORD şi EXCEL), care este eliminatoriu.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: Mădălina TRIFU
Telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 166
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Download:
   Formular inscriere


PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE PENTRU EVALUATORII DE SPITALE

În vederea clarificării cerinţelor de la punctul d) privind criteriile obligatorii de înscriere la programul de formare si perfecționare pentru evaluatorii de spitale, din cadrul anunţului publicat pe site-ul SNSPMPDSB, facem următoarele precizări:

 • Persoanele care sunt/au fost angajaţi ai unui spital – vor depune la dosarul de înscriere un extras după cartea de muncă sau o adeverinţă din care să reiasă calitatea de angajat, precum şi perioada contractuală de minim 2 ani;
 • Persoanele care au /au avut contract de prestări servicii ca persoană fizică în cadrul unui spital – vor depune la dosarul de înscriere un extras după prima și ultima pagină (cu semnături) a acestuia sau o scrisoare de referinţă din partea spitalului, din care să reiasă calitatea de prestator de servicii, precum şi perioada contractuală de minim 2 ani;
 • Persoanele care lucrează/au lucrat în cadrul unui spital în baza unui contract de prestări servicii în cadrul unei societăţi /asociaţii/fundaţii – vor depune la dosar prima şi ultima pagină (cu semnături) a acestuia împreună cu o scrisoare de referință din partea spitalului, în care se va menționa numele şi prenumele persoanei care lucrează/a lucrat în spital din partea societăţii /asociaţiei/fundaţiei, precum şi perioada contractuală de minim 2 ani.

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required