snspms.ro

English
A+ R A-

MS 3–partea a II-a (completare) Program de Perfectionare in « Management Spitalicesc » adresat managerilor de spital

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

anunţă începerea ȋn luna martie 2015, a unei noi serii a programului de perfecţionare în „Management spitalicesc” – partea a II-a, adresat persoanelor care desfăşoară sau doresc să desfăşoare activitate în echipa de management a unui spital.

Scopul acestui program de perfecţionare este de a completa pregătirea managerilor de spital, în vederea dezvoltării şi susţinerii unui management performant al acestora.

Programul de perfecţionare este proiectat pe două axe, una de pregătire teoretică şi o alta de pregătire practică, respectiv efectuarea unui mini-stagiu la nivelul spitalului.

Programul de perfecţionare este structurat pe 4 module, astfel:
 • Managementul organizării serviciilor de sănătate;
 • Analiza comparată a sistemelor de sănătate;
 • Standardizare, acreditare şi control intern în cadrul spitalului;
 • Management de proiecte.

Aplicaţiile practice din cadrul modulelor constă din elaborarea de analize, studii de caz, chestionare etc, care urmează să fie realizate de către participanţi în spitalul propriu.

La sfârşitul programului, participanţii vor susţine examenul de absolvire, care constă într-o probă scrisă – test tip grilă.

Programul se adresează numai persoanelor care au absolvit programul de formare în « Management spitalicesc » cu durata de 7 săptămâni, organizat de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 2006-2014.

Înscrierile la program se fac la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 1. formular de înscriere în original;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare;
 4. copia documentului care atestă absolvirea programului de formare în “Management spitalicesc”- prima parte;
 5. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 900,00 lei. Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP, conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.
 7. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de perfecţionare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.
Persoană de contact: Adina Farmazon.
Telefon 021 252 0425 / 021 252 8022 – int. 143 sau 0753 093 223
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .Download:
   Formular inscriere

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required