snspms.ro

English
A+ R A-

AT 34 – Atestat în Managementul Serviciilor de Sanatate TM

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu luna noiembrie 2014, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 34 – în Timișoara


Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 11 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţi
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi legislaţie
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest program este necesar pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie.


Înscrierile se fac începând cu data de 22.10.2014 la sediul Medicină II – Disciplina de Sănătate publică și Management, cu sediul în Timișoara, Str. Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 14, zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere, în original;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare de specialitate;
 4. copia documentului care atestă gradul profesional;
 5. copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 6. copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.972,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată prin OP  conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original
 8. adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.


Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Medicină II – Disciplina de Sănătate publică și Management – persoană de contact d-na dr. Adina Bucur, telefon 0723 786 442 sau prin email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required