snspms.ro

English
A+ R A-
CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI


anunţă începerea următoarelor programe:

 1. Îngrijiri pliative, în centrele universitare Bucureşti şi Braşov, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 15 septembrie 2014, având o durata de 18 luni. Taxa de participare este 3.200 lei. Înscrierile se fac în perioada 26 mai - 13 iunie 2014, în limita a 105 locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.
 2. Cardiologie intervenţională, în centrele universitare Bucureşti şi Tg. Mureş, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 16 iunie 2014, având o durata de 2 ani. Înscrierile se fac în perioada 26 mai – 30 mai 2014, în limita a 10 locuri pentru centrul universitar Bucureşti şi 7 locuri pentru centrul universitar Tg.Mureş. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.
 3. Curs de educaţie medicala continua, “Citologie cervico-vaginală tehnica Bethesda 2001“, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, în perioada 16 – 29 iunie 2014. Cursul se adreseaza biologilor şi medicilor specialişti în medicină de laborator. Înscrierile se fac în perioada 26 mai – 06 iunie 2014, în limita a 25 de locuri. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.03.60.
 4. Ultrasonografie generală, nivel 1+2, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 octombrie 2014 şi 1 ianuarie 2015. Înscrierile se fac în perioada mai – noiembrie 2014, în limita a 10 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.55.44.
 5. Endoscopie bronşică, în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu data de 1 decembrie 2014, având durata de 3 luni. Înscrierile se fac în perioada mai – noiembrie 2014, în limita a 10 locuri/serie. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 255.55.44.
 6. Farmacie Homeopată , în centrul Universitar Cluj-Napoca, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, cu începere la data de 31 mai 2014, timp de 9 convocări lunare în regim “sfârşit de saptămână”. Taxa de participare la acest program este 1000 de lei. Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968.
 7. Curs de educaţie medicală continuă „Principii teoretice şi elemente practice, indicaţii şi limite ale terapiei cu veninul de albine” în perioada 05 – 06 iulie 2014, la CNDPDS, Bucureşti. Taxa de participare la acest curs este 200 de lei. La acest program pot participa numai medicii care deţin atestatul de studii complementare în domeniul Apiterapiei, Fitoterapiei şi Aromaterapiei, Acupuncturii sau Homeopatiei. Înscrierile se fac în perioada mai – iunie 2014. Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968.
 8. Apiterapie, Fitoterapie, Aromaterapie în centrul universitar Bucureşti, program de studii complementare pentru obţinerea atestatului, începând cu luna octombrie 2014. Taxa de participare la acest program este 2800 de lei. Înscrierile se fac în perioada mai – septembrie 2014. Relaţii suplimentare la tel. : 021 - 6241968.

Dosarele de înscriere se depun de luni pâna vineri, între orele 10-12, la sediul CNDPDS din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Documentele necesare pentru înscriere:
  • cerere de participare;
  • diploma de absolvire a facultăţii (copie);
  • certificat de membru CMR/CFR/OBBCSSR, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Lg. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (copie);
  • ordin de confirmare în specialitate (copie);
  • copie CI
  • copii ale documentelor de schimbare a numelui;
  • acordul angajatorului privind participarea la curs (în original) unde este cazul;
  • dovada achitării a cel puţin jumătate din taxa de participare în cazul programului pentru atestatul de Îngrijiri paliative. Pentru programele de atestat de Cardiologie intervenţională, se achită un sfert din taxa de participare, iar pentru cursul de citologie taxa integrală. Plata se face în contul SNSPMPDSB: RO 57 TREZ 7025025XXX011206, Trezorerie sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB.онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required