snspms.ro

English
A+ R A-

CURS “MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITALE” – Q5

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar anunţă începerea unei noi serii a cursului "Managementul Calității în spitale" – Q5, in luna noiembrie 2014.

Programul are ca scop pregătirea teoretică şi practică a personalului structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul spitalelor, organizată în conformitate cu OMS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Cursul va avea o durată de 15 zile organizată astfel:
  • Modulul I – 4 zile curs şi lucru individual la planul de îmbunătăţire a calităţii;
  • Activitate practică într-o instituţie sanitară – 6 zile;
  • Modulul II – 4 zile curs şi lucru individual la planul de îmbunătăţire a calităţii;
  • Evaluare cursanţi – prezentarea proiectului de îmbunătăţire a calităţii – 1 zi.

Tematica abordată de curs cuprinde aspecte privitoare la: sistemul de management al calităţii, misiunea, viziunea, scopul si obiectivele spitalului, politici in domeniul calității serviciilor de sănătate in spital, principiile îmbunătățirii calității, leadership si organizare a structurii de management al calităţii serviciilor medicale, calitatea datelor raportate de către spitale, control intern, îmbunătățirea proceselor din spital, manualul calității, instrumente si modele de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite de spital, standardizare, siguranţa pacientului, procesul de acreditare a spitalelor, indicatori de calitate si de performanta a spitalelor, modele, metode şi instrumente de evaluare a calității, evaluarea performantei spitalului.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă orală – susţinerea unui proiect de îmbunătăţire a calităţii în cadrul spitalului elaborat de către fiecare cursant.

Cursul este creditat, pentru medici, de către Colegiul Medicilor din România, iar pentru asistenții medicali, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania.

Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.00) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
  • formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro );
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma ultimei școli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  • copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă)
  • dovada plăţii contravalorii cursului de 1.057 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na secretara de curs Mădălina Trifu, tel. 0753.093.240 /0212520425, sediul SNSPMPDSB – Str. Vaselor nr.31, sect.2, Bucureşti.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi din partea SNSPMPDSB un certificat de absolvire a cursului.Download:
Formular inscriere


NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required