snspms.ro

English
A+ R A-

CURS “MANAGEMENTUL CALITATII IN SPITALE” – Q5

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar anunţă începerea unei noi serii a cursului "Managementul Calității în spitale" – Q5, in luna noiembrie 2014.

Programul are ca scop pregătirea teoretică şi practică a personalului structurii de management al calităţii serviciilor medicale din cadrul spitalelor, organizată în conformitate cu OMS nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Cursul va avea o durată de 15 zile organizată astfel:
  • Modulul I – 4 zile curs şi lucru individual la planul de îmbunătăţire a calităţii;
  • Activitate practică într-o instituţie sanitară – 6 zile;
  • Modulul II – 4 zile curs şi lucru individual la planul de îmbunătăţire a calităţii;
  • Evaluare cursanţi – prezentarea proiectului de îmbunătăţire a calităţii – 1 zi.

Tematica abordată de curs cuprinde aspecte privitoare la: sistemul de management al calităţii, misiunea, viziunea, scopul si obiectivele spitalului, politici in domeniul calității serviciilor de sănătate in spital, principiile îmbunătățirii calității, leadership si organizare a structurii de management al calităţii serviciilor medicale, calitatea datelor raportate de către spitale, control intern, îmbunătățirea proceselor din spital, manualul calității, instrumente si modele de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite de spital, standardizare, siguranţa pacientului, procesul de acreditare a spitalelor, indicatori de calitate si de performanta a spitalelor, modele, metode şi instrumente de evaluare a calității, evaluarea performantei spitalului.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă orală – susţinerea unui proiect de îmbunătăţire a calităţii în cadrul spitalului elaborat de către fiecare cursant.

Cursul este creditat, pentru medici, de către Colegiul Medicilor din România, iar pentru asistenții medicali, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania.

Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.00) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
  • formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro );
  • copie după actul de identitate;
  • copie după diploma ultimei școli absolvite (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
  • copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă)
  • dovada plăţii contravalorii cursului de 1.057 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
Informaţii suplimentare se pot obţine de la d-na secretara de curs Mădălina Trifu, tel. 0753.093.240 /0212520425, sediul SNSPMPDSB – Str. Vaselor nr.31, sect.2, Bucureşti.

La absolvirea programului, cursanţii vor primi din partea SNSPMPDSB un certificat de absolvire a cursului.Download:
Formular inscriere


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required