snspms.ro

English
A+ R A-

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT SI PERFECŢIONARE ÎN
DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI

anunţă începerea următoarelor programe:


Programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:

1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică nivel I + II, care va începe în data de 10 martie a.c. , şi Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică nivel II, care va incepe in data de 16 iunie a.c., ambele programe organizate în Centrul Universitar Bucureşti, la Spitalul Filantropia, sub coordonarea Doamnei Conferenţiar Maria Bari. Cursurile se adresează medicilor specialişti şi primari în specialitatea obstetrică-ginecologie. Înscrieri şi  relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60, Dr. Adrian Dumitrescu.

2. Ultrasonografie generală, nivel I+II, program cu durata de 6 luni, adresat medicilor specialişti/primari in orice specialitate clinică, medici medicină generală cu drept de libera practică; organizat începând cu 15.04.2014 în centrul Universitar Bucureşti, coordonator Conf.dr.Adrian Costache, minim 10 cursanti. Relaţii suplimentare la tel: 021-2555544, doamna Mihaela Licurici.

3. Endoscopie bronşică,  organizat în Centrul Universitar Bucureşti, program cu durata de 3 luni, adresat medicilor specialisti/primari in specialităţile Pneumologie, Chirurgie toracică, ATI, Medicină de urgenţă, ORL. Responsabili de program: dr. Emilia Crişan, minim 10 cursanti. Relaţii suplimentare la tel: 021-2555544, doamna Mihaela Licurici.

4. Atestat Acupunctura, program de pregătire modular, structurat pe 3 module, spaţiate pe o durată de aproximativ 1an. Programul se adresează medicilor de medicină generală cu drept de liberă practică,  medicilor specialişti în orice specialitate clinică, medicilor dentişti . Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968, Dr. Narcisa Calinescu

5.  Atestat Implantologie, organizat în Centrul Universitar Timişoara, sub coordonarea Prof. Univ.Dr. Emanuel BRATU ;  programul are o durata de 6 luni si se adreseaza medicilor dentisti.  Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968, Dr. Narcisa Calinescu

6. Apiterapie, Fitoterapie, Aromaterapie, program intensiv, plurimodular ( 4 module, 2 săptămâni / modul ) organizat începând cu anul 2014 în centrul Universitar Bucureşti, sub coordonarea prof. univ.dr.farm. Viorica Istudor. Programul se adresează medicilor specialişti / primari în orice specialitate clinică, medicilor de medicină generală cu drept de liberă practică, medicilor dentişti.  Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968, dr. Valentina Jugănaru


Programe de educaţie medicală continuă:

1. Principii teoretice şi elemente practice, indicaţii şi limite ale terapiei cu veninul de albine,  program de educaţie medicală continuă cu durata de 2 zile, organizat în Centrul Universitar Bucureşti în cursul lunii iulie 2014. Cursul se adresează medicilor care deţin atestate de studii complementare în domeniul apiterapiei-fitoterapiei-aromaterapiei, acupuncturii sau homeopatiei. Relaţii suplimentare la tel: 021-6241968, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dr. Valentina Jugănaru

2. Citologie cervico-vaginală, Tehnica Bethesda 2001, organizat în Centrul Universitar Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă  Bucureşti, sub coordonarea Doamnei Profesor Sajin, în perioada 16 – 27 iunie 2014, pentru medici specialişti/primari medicină de laborator şi biologi sau biochimişti care lucrează în laboratoare. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60, doamna Emilia Dimcea.


Dosarul de înscriere se depune la sediul SNSPMPDSB din str. Bodeşti nr. 1 şi cuprinde:

  • Cerere de înscriere (Descarcă cerere: EMC, Atestat, Stagiu practic )
  • Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală/Medicină Dentară /Farmacie /Biologie – copie
  • Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Medicilor Dentişti/Farmaciştilor din Romania, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şI Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (după caz) - copie
  • Ordinul de confirmare ca medic/farmacist specialist/primar - copie
  • Copie după cartea de identitate
  • Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire-în funcţie de program
  • Certificatul de înregistrare al CMI/declaraţia pe proprie răspundere dacă nu sunt angajaţi, pentru cei care nu se află în relaţie contractuală cu CNAS sau alt angajator
  • Dovada achitării (total sau parţial, după caz) a taxei de instruire în contul SNSPMPDSB; R057TREZ7025025XXX011206, Trezoreria sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB contul SNSPMPDSB.

3.
Aspecte practice in supravegherea medicală specială a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, în perioada 04 – 06 aprilie 2014, relaţii suplimentare la Doamna Dr. Felicia Popescu, email – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required