snspms.ro

English
A+ R A-

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT SI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI
anunţă începerea următoarelor programe:


Programe de educaţie medicală continuă:
 1. Aspecte practice privind supravegherea medicală a expuşilor profesional la radiaţii ionizante, în perioada 21-23 iunie 2013, pentru medici specialişti de medicina muncii, radiologie şi alte specialităţi, implicaţi în acest domeniu. Înscrieri pe email-ul: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60
 2. Citologie cervico-vaginală, Tehnica Bethesda 2001, în perioada 15-29 iulie 2013, pentru medici specialişti medicină de laborator şi biologi sau biochimişti care lucrează în laboratoare, coordinator de program Prof. Dr. Maria Sajin. Taxa de participare este de 800 lei, înscrieri se fac până la data de 12 iunie 2013. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.

Programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:
 1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică, modulul I şi II, organizat în Centrul Universitar Bucureşti, Ia Spitalul Clinic Filantropia, începând din luna septembrie 2013, sub îndrumarea D-nei Conf. Dr. Maria Bari. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialitatea obstetrică-ginecologie. Înscrierile încep din luna iunie. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 2. Cardiologie pediatrică, organizat în Centrul Universitar Târgu Mureş sub îndrumarea Prof. Dr. Rodica Togănel, începând din luna octombrie a.c., desfăşurându-se pe o perioadă de 2 ani. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialităţile pediatrie, neonatologie sau cardiologie. Înscrierile încep din luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 3. Homeopatie (program de week-end), organizat în Centrul Universitar Bucureşti sub îndrumarea Dr. Doina Pavlovschi, responsabil de program. Programul începe în luna octombrie a.c. şi are o durata de 22 luni, 1 week-end /lună, sâmbăta şi duminica, 11 luni/an, timp de 2 ani. Taxa de participare este de 3.000 lei, în 3 tranşe de câte 1.000 lei, din 7 in 7 luni. Programul se adresează medicilor de medicină generală cu liberă practică, medicilor specialişti specialităţi clinice şi farmaciştilor. Înscrierile se fac începând cu luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la telefon 021 – 624.19.67.

Dosarul de înscriere pentru aceste programe se depune la sediul SNSPMPDSB din str. Bodeşti nr. 1 şi cuprinde:
 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală/Medicină Dentară/Farmacie – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Medicilor Dentişti/Farmaciştilor din Romania, Ordinul Biochimiştilor, » » Biologilor şI Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (după caz) - copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic/farmacist specialist/primar - copie
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de înregistrare al CMI/declaraţia pe proprie răspundere că nu sunt angajaţi, pentru cei care nu se află în relaţie contractuală cu CNAS sau alt angajator
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) a taxei de instruire în contul SNSPMPDSB; R057TREZ7025025XXX011206, Trezoreria sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB contul SNSPMPDSB.Download
:
Model cerere EMC
Model cerere curs atestat

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required