snspms.ro

English
A+ R A-

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR
din cadrul
ŞCOLII NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT SI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR BUCUREŞTI
anunţă începerea următoarelor programe:


Programe de educaţie medicală continuă:
 1. Aspecte practice privind supravegherea medicală a expuşilor profesional la radiaţii ionizante, în perioada 21-23 iunie 2013, pentru medici specialişti de medicina muncii, radiologie şi alte specialităţi, implicaţi în acest domeniu. Înscrieri pe email-ul: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60
 2. Citologie cervico-vaginală, Tehnica Bethesda 2001, în perioada 15-29 iulie 2013, pentru medici specialişti medicină de laborator şi biologi sau biochimişti care lucrează în laboratoare, coordinator de program Prof. Dr. Maria Sajin. Taxa de participare este de 800 lei, înscrieri se fac până la data de 12 iunie 2013. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.

Programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare în:
 1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică, modulul I şi II, organizat în Centrul Universitar Bucureşti, Ia Spitalul Clinic Filantropia, începând din luna septembrie 2013, sub îndrumarea D-nei Conf. Dr. Maria Bari. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialitatea obstetrică-ginecologie. Înscrierile încep din luna iunie. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 2. Cardiologie pediatrică, organizat în Centrul Universitar Târgu Mureş sub îndrumarea Prof. Dr. Rodica Togănel, începând din luna octombrie a.c., desfăşurându-se pe o perioadă de 2 ani. Cursul se adresează medicilor specialişti şi primari în specialităţile pediatrie, neonatologie sau cardiologie. Înscrierile încep din luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la tel: 021-255.03.60.
 3. Homeopatie (program de week-end), organizat în Centrul Universitar Bucureşti sub îndrumarea Dr. Doina Pavlovschi, responsabil de program. Programul începe în luna octombrie a.c. şi are o durata de 22 luni, 1 week-end /lună, sâmbăta şi duminica, 11 luni/an, timp de 2 ani. Taxa de participare este de 3.000 lei, în 3 tranşe de câte 1.000 lei, din 7 in 7 luni. Programul se adresează medicilor de medicină generală cu liberă practică, medicilor specialişti specialităţi clinice şi farmaciştilor. Înscrierile se fac începând cu luna iunie a.c. Relaţii suplimentare la telefon 021 – 624.19.67.

Dosarul de înscriere pentru aceste programe se depune la sediul SNSPMPDSB din str. Bodeşti nr. 1 şi cuprinde:
 1. Diploma de absolvire a facultăţii de Medicină Generală/Medicină Dentară/Farmacie – copie
 2. Autorizaţie de liberă practică validă/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor/Medicilor Dentişti/Farmaciştilor din Romania, Ordinul Biochimiştilor, » » Biologilor şI Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (după caz) - copie
 3. Ordinul de confirmare ca medic/farmacist specialist/primar - copie
 4. Copie după cartea de identitate
 5. Acordul angajatorului privind participarea la programul de pregătire
 6. Certificatul de înregistrare al CMI/declaraţia pe proprie răspundere că nu sunt angajaţi, pentru cei care nu se află în relaţie contractuală cu CNAS sau alt angajator
 7. Dovada achitării (total sau parţial, după caz) a taxei de instruire în contul SNSPMPDSB; R057TREZ7025025XXX011206, Trezoreria sector 2, CIF 26328134, str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti sau la casieria SNSPMPDSB contul SNSPMPDSB.Download
:
Model cerere EMC
Model cerere curs atestat

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required