snspms.ro

English
A+ R A-

SNSPMPDSB scoate la concurs urmatoarele posturi 

1. RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSONAL (vezi anunț)


2. Muncitor calificat (vezi anunț) - publicat 16 sept 2021, ora 15.30


3. Referent de specialitate (vezi anunț)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE – Referent de specialitate

Nr. Crt.

Nr.cerere/data

ADMIS/RESPINS

1.

2463/08.07.2021

ADMIS

 În urma rezultatelor selecției dosarelor de înscriere, candidațul declarat admis de către comisia de selecție a dosarelor este  declarat admis pentru ocuparea postului în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1839/30.11.2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ec.Marin Ionela – secretar comisie de examen

Data: 12.07.2021


онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required