snspms.ro

Română
A+ R A-
 1. ”Aplicarea mașinii de învățare automată pentru înregistrări de date codificate ICD-10 ale pacienților spitalizați în România din ultimii 10 ani”
  Proiect derulat în colaborare cu Universitatea din Heidelberg, Germania.
  Sursa de finanțare: fonduri proprii
  Durata studiului: 6 luni (2019-2020)
  Scopul studiului este a fundamenta procele de dezvoltare a politicilor de sănătate și de luare a deciziei prin identificarea de trenduri și predicții privind starea de sănătate a populației din România pentru următorii 3 ani.
  Obiectivele studiului:
  1. Identificarea de boli și de comorbidități care duc la spitalizare inutilă sau prelungită;
  2. Prezicerea probabilităţii și cauzei de deces a oricărui pacient internat, în primele trei zile de spitalizare;
  3. Prezicerea incidenței celor mai mortale zece boli, definite astfel de OMS (Boala cardiacă ischemică, Accidentul vascular cerebral, Boala pulmonară obstructivă cronică, Infecții ale tractului respirator inferior, Boala Alzheimer, Cancerul pulmonar, Diabetul zaharat, Traumatismul rutier, Bolile diareice, Tuberculoza), pentru următorii 3 ani.

 2. Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative“ / ”Managementul Fragilităţii. O abordare comprehensivă pentru promovarea unei vârste înaintate fără disabilitate în Europa: iniţiativa ADVANTAGE
  Proiectul ADVANTAGE a fost derulat de un consorţiu constituit din 35 de parteneri, coordonat de Fundaţia pentru Cercetare Biomedicală a Spitalului Universitar Getafe (Fundacion para la Investigacion Biomedica del Hospital Universitario de Getafe) din Spania.
  Website-ul acţiunii: http://www.advantageja.eu/
  Sursa de finanţare: Comisia Europeană - DG SANTE şi surse proprii.
  Durata proiectului: 3 ani (2016-2019)
  Scopul proiectului este de a realiza o înţelegere comună a condiţiei şi termenului de “fragilitate”, ce urmează să fie utilizat în toate statele membre ale UE, care ar trebui să reprezinte baza pentru un management comun, atât la nivel individual, cât şi la nivelul populaţiei de vârstnici, persoane fragile sau la risc pentru dezvoltarea fragilităţii. Identificarea componentelor de bază ale fragilităţii şi a managementului acesteia ar trebui să promoveze nevoia de schimbare în organizarea şi implementarea serviciilor de îngrijiri de sănătate şi serviciilor sociale, pentru a oferi modele de îngrijire; rezultatele existente la nivel naţional vor permite statelor membre să facă faţă provocării în interiorul unui cadru comun.
  Obiective specifice ale proiectului ADVANTAGE:
  • Standardizarea evaluării ”fragilităţii” la nivel individual (definire, diagnosticare);
  • Identificarea aspectelor clinice, evaluarea comorbidităţilor;
  • Identificarea prevalenţei la nivel populaţional;
  • Identificarea traseului şi a stărilor tranziţionale ale ”fragilităţii”;
  • Explorarea strategiilor, obstacolelor şi oportunităţilor;
  • Revizie privind managementul datelor la nivel de individ;
  • Elaborare de ghiduri pentru prevenţie şi management clinic;
  • Identificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică;
  • Analiza impactului modelelor de îngrijire la nivel individual;
  • Transferul de informaţii şi practici;
  • Analiza integrării serviciilor medicale şi sociale;
  • Analiza de costuri şi beneficii.

 3. Cercetare comparativă a eficacităţii spitalizării în psihiatrie prin compararea bazelor de date administrative” / “Comparative Effectiveness Research on Psychiatric Hospitalization by Record Linkage of large Administrative data Sets (CEPHOS-LINK)
  SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană - FP7 şi surse proprii
  PERIOADA DERULARIIi: 2013 - 2016
  PARTENERI: Consorţiu constituit din şapte parteneri din şase ţări Europene (Finlanda, Austria, România, Norvegia, Italia, Slovenia) sub coordonarea Institutului Naţional pentru Sănătate şi Bunăstare din Finlanda.
  Proiectul îşi propune să realizeze o legătură între seturile de date înregistrate în bazele mari de date electronice privind îngrijirile de sănătate din şase ţări Europene, care au diferite sisteme de sănătate, cu scopul de a explora relaţia dintre o gamă largă de factori (la nivel de pacient şi la nivel de sistem de servicii de sănătate) şi reinternarea pacienţilor psihiatrici care au fost externaţi din spital, şi de a compara rezultatele privind diferite modele de utilizare a serviciului. Din perspectiva utilizatorilor şi furnizorilor de servicii medicale, aspectele de cost-eficacitate şi rezultatele reviziilor sistematice de literatura vor fi integrate la rezultatele studiilor efectuate în scopul elaborării de ghiduri, recomandări şi instrumente decizionale de suport pentru factorii de decizie din domeniul sistemelor de sănătate mintală şi a serviciilor de intervenţii.

 4. Program European tip FP7
  TITLUL PROIECTULUI: “Dependenţele şi stilul de viaţă în Europa contemporană – Proiect privind o nouă încadrare a dependenţelor”;
  Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București participă la acest proiect, pe baza unui subcontract. SNSPMPDSB este implicată în Pachetul de Lucru 5, cu tema “Estimarea dependențelor la nivel populațional”, având responsabilitatea de a colecta informații disponibile privitoare la prevalența consumului și a dependenței de alcool, tutun, droguri ilegale și jocuri de noroc.
  ACRONIM: ALICE RAP
  WEBSITE: www.alicerap.eu
  SURSA DE FINANȚARE: Comisia Europeană
  DURATA PROIECTULUI: 5 ani (2011-2015)
  SCOPUL: Proiectul este unul european, ce implică cercetători şi instituţii din 25 de ţări europene și are drept scop analiza situaţiei şi consecinţelor generate de dependenţe şi stilul de viaţă asupra coeziunii, organizării şi funcţionării societăţii europene.
  OBIECTIVE SPECIFICE:
  1. Furnizarea unei perspective epidemiologice asupra dependenţei de alcool, tutun, droguri şi jocuri de noroc, în diferite ţări;
  2. Estimarea prevalenței dependenței pe țară, în funcție de sex și vârstă;
  3. Determinarea prevalenței abuzului și consumului nociv;
  4. Estimarea mortalității, a anilor de viață pierduți și a poverii bolii atribuibilă dependențelor și consumului de substanțe pe țară, sex și vârstă.

 5. EUROPEAN NETWORK FOR HTA, JOINT ACTION 2, proiect european finanțat de către Comisia Europeană – acronim EUnetHTA JA2
  Rețeaua europeană în domeniul tehnologiilor medicale (EuNetHTA) ţinteşte punerea în practică a unei colaborări eficiente şi sustenabile în domeniul evaluării tehnologiilor medicale prin care să se obţină plus valoare la nivel european, naţional şi regional.
  Website-ul rețelei: http://www.eunethta.eu/
  SURSA DE FINANŢARE: Comisia Europeana
  DURATA PROIECTULUI: 3 ani (2013-2015)
  SCOPUL: Colaborarea actuală este o continuare a proiectului anterior EUnetHTA Joint Action 1 on HTA 2010-2012. Această a doua fază se axează pe consolidarea instrumentelor prin desfăşurarea unor activităţi colaborative transnaţionale, între membrii reţelei de HTA, în urma cărora vor fi produse trei rapoarte de HTA, pe modelul standardizat elaborat în faza 1 a proiectului (“Core Model HTA”), urmând ca ulterior, membrii reţelei să adapteze şi să aplice modelul la condiţiile existente local.
  OBIECTIVE SPECIFICE:
  Obiectivul general este de a experimenta punerea în practică a instrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA.
  Joint Action 2 va conduce la întărirea şi îmbunătăţirea colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere a metodelor de stabilire a unei structure stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene.
  Obiectivul specific al JA2 este de a dezvolta o strategie generală care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.
  Astfel, obiectivele strategice ale JA2 sunt:
  1. Îmbunătăţirea procesului de punere în practică a intrumentelor printr-o abordare de tip colaborare internaţională în domeniul HTA
  2. Întărirea şi îmbunătăţirea colaborării din cadrul reţelei EuNetHTA astfel încât să conducă la o mai bună înţelegere (din partea CE şi a statelor membre) a metodelor de stabilire a unei structure stabile în domeniul HTA la nivelul Uniunii Europene
  3. Dezvoltarea unei strategii generale care să conţină principii şi propuneri de implementare pentru o colaborare sustenabilă la nivel European, în concordanţă cu stipulările articolului 15 din “The Directive for cross-border healthcare”.

 6. PROIECTUL "SIGURANTA PACIENTULUI SI CALITATEA SERVICIILOR DE SANATATE – acronim PaSQ
  Se deruleaza de catre un consortiu din care fac parte organizatii de sanatate din tarile membre UE si organizatii responsabile de calitatea serviciilor medicale din UE (38 parteneri). SNSPMPDS reprezinta Romania in acest parteneriat.
  Website: www.pasq.eu
  Finantare: Comisia Europeana
  Durata 3 ani - Proiectul se desfasoara in perioada 2012-2015.
  Leader de consortiu: Haute Autorite de Sante (HAS)
  Obiectivul general al proiectului sa contribuie la imbunatatirea sigurantei pacientului si a calitatii ingrijirilor de sanatate, asa cum este specificat in Recomandarea Consilului UE.
  Obiective specifice:
  1. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici clinice (SCP) in domeniul sigurantei pacientului in serviciile de sanatate din statele membre
  2. Crearea unui mecanism pentru schimbul de bune practici din domeniul strategiilor de management al calitatii la nivelul organizatiilor de sanatate (GOP) din statele membre
  3. Implementarea unor bune practici de siguranta si caliatate in tari memebre (dupa criterii de fesabilitate, transferabilitate, implicarea pacientului, etc)
  4. Imbunatatirea mecanismului de cooperare si schimb de bune practici

 7. PROIECTUL „EVALUAREA POLITICILOR PRIVIND PLĂŢILE PACIENŢILOR ŞI PROIECTAREA EFECTELOR ACESTORA DIN PUNCT DE VEDERE AL EFICIENŢEI, ECHITĂŢII ŞI CALITĂŢII. CAZUL EUROPEI CENTRALE ŞI DE EST” / “ASSESSMENT OF PATIENT PAYMENT POLICIES AND PROJECTION OF THEIR EFFICIENCY, EQUITY AND QUALITY EFFECTS: THE CASE OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE”
  Collaborative Focused Research Project
  Acronim: ASSPRO CEE 2007
  FP7-SSH-2007 Grant agreement no. 217431
  Perioada: 2008-2013
  Website: http://www.assprocee2007.com/
  Descarca: Project ASSPRO CEE 2007 Project description for dissemination activities June 2008 [RO] / [ENG]

 8. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI INSTITUŢIONALE DIN ASISTENŢA MEDICALĂ COMUNITARĂ
  OBIECTIVUL GENERAL al proiectului nostru consta In dezvoltarea retelei de asistenta medicala comunitara, Imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor de asistenta medicala comunitara pentru grupuri vulnerabile si populatia generala pentru toate cele 10 judete din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.
  Pentru mai multe detalii vezi aici.

 9. CENTRE REGIONALE DE EXCELENTA IN DOMENIUL IMBUNATATIRII PERFORMANTEI PROCESELOR DIN SISTEMUL DE INGRIJIRI DE SANATATE DIN ROMANIA
  Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a personalului medical si a managerilor din domeniul sanitar prin implementarea unor concepte inovatoare de optimizare si cost-eficientizare a proceselor, care sa conduca la dezvoltarea de competente profesionale in domeniul managementului sanitar si al managementului calitatii in particular, vizand imbunatatirea performantei, eficientei si calitatii serviciilor de sanatate.

 10. DOCTORI IN SERVICII MEDICALE DE CALITATE
  Proiectul asigură accesul la cursuri pe teme de legislaţie medicală şi prevenirea riscului şi acuzaţiilor de malpraxis pentru 4000 de medici din toată ţara: 1600 de medici din specialităţile de mare risc (chirurgie, ATI, obstetrică-ginecologie) şi 2400 de medici dentişti. Cursurile vor fi organizate în perioada octombrie 2010 - mai 2013, sub forma de ateliere de formare cu durata de două zile şi vor avea ca teme: zone de vulnerabilitate ale practicii medicale actuale, tehnici de evitare a acuzaţiilor de malpraxis, exigente legale aplicabile profesiei medicale, metode de negociere a asigurării de malpraxis.
  Pentru mai multe detalii vezi aici.

 11. INOVATIVE STRATEGY FOR BRIDGING CANCER CARE IN ROMANIA
  Acest proiect reuneşte două instituţii din domeniul sănătăţii: Scoală Naţională de Sănătate Publică, Management şi Pregătire în Domeniul Sanitar Bucureşti şi Asociaţia Romana de Nurse pentru a folosi expertiză acestora în scopul producerii unui model inovativ de îngrijiri de sănătate pentru pacienţii care au risc de a dezvolta cancer şi pentru pacienţii care au fost diagnosticaţi cu cancer.
  Nouă abordare privind prevenţia şi tratamentul integrat al cancerului foloseşte modelul „Oncology Nurse Navigator” adoptat în SUA. Citeste mai mult despre...

  Conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului, Bucuresti 17 decembrie 2013:

 12. EUROPEAN STUDY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHERS DRUGS – ESPAD
  SURSA DE FINANATERE: ESPAD ( www.espad.org )
  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2011-2012
  SCOPUL PROIECTULUI: Fundamentarea pe dovezi ştiinţifice a deciziilor din politica de prevenire şi combatere a consumului de tutun, alcool, droguri, politica de reducere a consecinţelor asupra sănătăţii la nivelul populaţiei tinere, organizarea unor intervenţii eficiente, dezvoltarea de servicii adecvate de promovare a unor comportamente sănătoase.

 13. PROIECTUL INTERNAŢIONAL "WORD MENTAL HEALTH SURVEYS INITIATIVE”
  SURSA DE FINANATERE: EU-WMH ( www.hcp.med.harvard.edu/wmh/ )
  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2005-2011
  SCOPUL PROIECTULUI: Fundamentarea politicilor, strategiilor din domeniul sănătăţii mentale pe dovezi ştiinţifice.

 14. PROIECTUL EUROPEAN “IMPROVING SCIENCE ADVICE FOR HEALTH IN EUROPE”, proiect european FP7, finanţat de către Comisia Europeană, prin Grant agreement no.: 229716 în cadrul FP7 (Seventh Framework Programme), acronim EUSANH-ISA ( http://www.eusanh.eu/ )
  SURSA DE FINANŢARE: prin Programul CADRU EUROPEAN FP7, finanţare de la Comisia Europeană.
  DURATA PROIECTULUI:
  - proiectul a debutat efectiv la 01 februarie 2009
  - durata proiectului: 3 ani (finalizare: 01 februarie 2012).
  SCOPUL proiectului este de a îmbunătăţi calitatea, eficacitatea şi eficienţa activităţii de consiliere ştiinţifică în domeniul sănătăţii, la nivel european.

 15. PROIECTUL EUROPEAN „THE EU CONTRIBUTION TO THE WORLD MENTAL HEALTH SURVEYS INITIATIVE”, acronim: WMH Europe (http://www.eu-wmh.org/)
  SURSA DE FINANŢARE: prin Programul european DG SANCO, finanţare de la Comisia Europeană.
  DURATA PROIECTULUI:
  - A început oficial la 1 Februarie 2009
  - Durata proiectului: 2 ani (finalizare: 01 Februarie 2011).
  SCOPUL proiectului este de a analiza şi disemina informaţii noi şi valide din studiul WMH cu privire la:
  - descrierea tabloului clinic privind tulburările mintale, incluzând aici estimarea speranţei de viaţă fără afecţiuni mintale;
  - distribuţia pe sexe a tulburărilor mintale;
  - inegalităţi privind tulburările mintale.

 16. PROIECTUL EUROPEAN “DEVELOPING AN EVIDENCE-BASED APPROACH TO CITY LEVEL PUBLIC HEALTH PLANNING & INVESTMENT IN EUROPE”, acronim DECIPHEr (http://decipherproject.com/project/)
  SURSA DE FINANŢARE: Program European: „Leonardo Da Vinci”
  DURATA PROIECTULUI:
  - proiectul a debutat efectiv la Octombrie 2008
  - durata proiectului: 2 ani (finalizare: Septembrie 2010).
  SCOPUL proiectului este de a informa sistematic decidenţii privind cost-eficienţa diferitelor tipuri de investiţii în sănătate focalizate pe modelarea stilului de viaţă al comunităţii şi astfel pe reducerea nivelului şi modelului de boală.

 17. PROIECTUL „EUROPEAN UNION NETWORK FOR PATIENT SAFETY”, acronim EUNETPAS (http://www.eunetpas-rals.eu/)
  SURSA DE FINANŢARE: DG SANCO
  DURATA PROIECTULUI: 2008 - 2010
  SCOP: stabilirea unei reţele umbrelă a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene şi a organismelor din statele membre, încurajarea şi intensificarea colaborării în domeniul siguranţei pacientului.

 18. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE SANITARĂ/ SUBPROGRAMUL 1.2. ANALIZA PERFORMANŢEI SPITALELOR
  SURSA DE FINANŢARE: Ministerul Sănătăţii
  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2009 - 2010
  SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea managementului asistenţei spitaliceşti şi a performanţei sistemului spitalicesc din România.

 19. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE - SUBPROGRAMUL DE INFORMARE, EDUCARE, COMUNICARE PENTRU PREVENIREA BOLILOR CARDIOVASCULARE
  SURSA DE FINANŢARE: Ministerul Sănătăţii
  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: iunie 2009 – februarie 2010
  SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea ratei de detectare în rândul bolnavilor cu afecţiuni cardio-vasculare din grupurile predispuse şi sprijinirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a oferi o educaţie sanitară şi acces uşor al populaţiei la serviciile medicale.

 20. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE - SUBPROGRAMUL DE INFORMARE, EDUCARE, COMUNICARE PENTRU PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN
  SURSA DE FINANŢARE: Ministerul Sănătăţii
  PERIOADA DE IMPLEMENTARE: iunie 2009 – februarie 2010
  SCOPUL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea ratei de detectare a cancerului de col uterin în rândul populaţiei generale şi sprijinirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a oferi o educaţie sanitară şi acces uşor al populaţiei la serviciile medicale.

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required